Komunikat w sprawie organizacji pracy Szkoły od 17 maja 2021 r.

1. Wszyscy uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie w swoich salach.

2. Klasy 4-8 uczęszczają do Szkoły hybrydowo, tzn. część klas uczy się stacjonarnie w Szkole, a pozostałe mają nauczanie zdalne. Zasada obowiązuje do 28 maja br.

Poniżej harmonogram dla klas: 

 •  
 • Klasa

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Sala

  IV a

   

  X

   

  X

   

  37

  IV b

  X

   

   

   

  X

  23

  V a

  X

   

  X

   

   

  33

  VI a


   

  X

   

  1

  VI b

   

   

  X

   

  X

  32

  VI c

  X

   

   

  X

   

  21

  VII a

   

  X

   

  X


  34

  VII b

   

  X

  X

   


  36

  VII c


   

  X

   

  X

  2

  VIII a

  X

  X

  X

  X

  X

  22

  VIII b

  X

  X

  X

  X

  X

  31

   

      X – praca stacjonarna w Szkole;          pusta komórka – praca zdalna w domu


  3. 25 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty (j. polski). Klasy I-VII mają lekcje zgodnie z  planem.

  4. 26 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty (matematyka). Klasy I-VII mają lekcje zgodnie z  planem.

  5. 27 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty (język obcy).

  Klasy I-VII -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze).

  6. 31 maja (poniedziałek) – wszystkie klasy wracają do nauczania stacjonarnego.

   Obchodzimy w Szkole Dzień Dziecka.

  7. 1, 2 czerwca 2021 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych (Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze).

  8. 3 czerwca – Boże Ciało,   dzień wolny/ święto

  9. 4 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze).

  10. 7 -25 czerwca  – wszystkie klasy uczą się stacjonarnie w Szkole.

  11. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach pracy.

  12. Biblioteka szkolna otwarta jest w godzinach pracy.

  13. Pedagog szkolny pracuje w ustalonych godzinach. W pełnym zakresie realizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

  14. Pielęgniarka szkolna pracuje w poniedziałki  i we wtorki.

  15. Nauczanie odbywa się według wcześniej przyjętych procedur szkolnych i zgodnie z  wytycznymi GIS, MEiN i MZ.

  16. Do komunikacji rodziców z nauczycielami służy dziennik elektroniczny.


  Alina Żalik

  Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie


   
  « poprzedni artykuł   następny artykuł »