APEL NAGRODOWY

18 lutego podczas apelu Pani Dyrektor Alina Żalik i Wicedyrektor Cecylia Glapiak podziękowały uczniom, którzy pracują dodatkowo, biorą udział w różnych konkursach, łączą naukę z treningami i rozwojem talentów artystycznych.
Dyplomy, nagrody książkowe bądź drobne upominki otrzymali:
- uczestnicy etapu rejonowego wojewódzkich konkursów przedmiotowych: Nina Żalik (j.polski, matematyka, j.angielski), Franciszek Michalak (fizyka, matematyka), Liliana Bassa (j.polski, chemia), Katarzyna Rosik (j.polski, chemia), Natalia Bartosik (j.polski), Julia Barczyńska (j.polski) i Małgorzata Biernacik (j.polski),
- wokalistki, które z sukcesami reprezentowały Szkołę na wielu konkursach i występowały podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych: Nina Żalik, Anna Katarzyńska, Amelia Śmiejczak i Ewa Nowaczyk,
- zwycięzcy i uczestnicy wewnątrzszkolnych konkursów j.niemieckiego, j.angielskiego, religijnych i plastycznych - organizowanych przez różne instytucje,
- sportowcy: szermierz - Jakub Fogt i warcabistki – Martyna Bortlisz i Wiktoria Gawron.
Dyr. A.Żalik podziękowała również nauczycielom i trenerom, którzy pomagają uczniom się rozwijać, Radzie Rodziców za sfinansowanie upominków i Pani Wicedyr. C.Glapiak za przygotowanie apelu. Wszystkich uczniów zachęciła do aktywności, twórczości i podejmowania wysiłku, który pomoże rozwijać się na różnych płaszczyznach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »