PROJEKT EKOLOGICZNY - kl. I-III SP

Uczniowie klas I – III SP brali udział w projekcie ,,Ekologia na co dzień”, którego celem było zainteresowanie dzieci edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, propagowanie ekologicznego życia w domu, rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł i doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Uczniowie pracowali w zespołach, wyszukiwali informacje o ekologii, o sposobach ochrony środowiska naturalnego, recyklingu, odnawialnych źródłach energii czy segregacji śmieci oraz wykonywali prace plastyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i upominki. Serdecznie gratulujemy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »