RADA PEDAGOGICZNA

Oto nauczyciele naszego Zespołu Szkół:

 

dyrektor mgr Alina Żalik 
wicedyrektormgr Cecylia Glapiak, mgr Barbara Kaczmarek - Kryś

 
wychowanie
przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna 
mgr Karolina Berger, mgr Bogna Drebot, mgr Barbara Kaczmarek - Kryś, mgr Marlena Marszałek, mgr Barbara Szpurek, mgr Beata Walczewska, mgr Halina Wasińska, mgr Patrycja Witkowska

mgr Ewa Łapawa, mgr Iwona Markowiak, mgr Sława Pietrowicz, mgr Bogna Rzetelska, mgr Małgorzata Suszek,
mgr Ewa Maśląka, mgr Agnieszka Andrzejewska - Śmiejczak
j. polski mgr Cecylia Glapiak, mgr Anna Poprawska, mgr Martyna Sowińska, mgr Ewa Bojanowska - Gnacińska
j. niemiecki mgr Danuta Bednarczyk, mgr Adrianna Pawłowska - Kramarczyk, mgr Teślak Anna 
j. angielski mgr Agnieszka Andrzejewska - Śmiejczak, mgr Adrianna Pawłowska - Kramarczyk, mgr Agnieszka Handke, mgr Justyna Jagielska
historia mgr Teresa Rosińska, mgr Ewa Łapawa 
wos mgr Teresa Rosińska 
matematyka mgr Łucja Kretschmer, mgr Dorota Domagała, mgr Joanna Skrzypczak
fizyka mgr Danuta Bednarczyk
biologia mgr inż. Maria Joachimiak, mgr Iwona Fiebich 
chemia mgr inż. Maria Joachimiak, mgr Danuta Bednarczyk
geografia mgr Eliza Kosmalska 
przyroda mgr Iwona Fiebich 
informatyka mgr Alina Żalik, mgr Dariusz Maćkowiak  
zajęcia komputerowe mgr Alina Żalik, mgr Dariusz Maćkowiak 
zajęcia techniczne mgr Dariusz Maćkowiak 
zajęcia artystyczne mgr Eliza Kosmalska, mgr Dominik Nowacki  
plastyka mgr Eliza Kosmalska 
muzyka mgr Dominik Nowacki 
wychowanie fizycznemgr Magdalena Kasprzyk, mgr Michał Bańkowiak,  mgr Jakub Knasiak
wdżr mgr Teresa Rosińska 
religia mgr Sylwia Walenciak, mgr Katarzyna Teodorczyk
pedagog szkolny mgr Sławomira Praczyk
bibliotekarz mgr Donata Szymańska 

 

 
« poprzedni artykuł