ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM

          19 czerwca o 730 rozpoczęła się w Szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum. W obecności zaproszonych gości, rodziców i całej szkolnej społeczności tegoroczni absolwenci – podopieczni Pań Elizy Kosmalskiej i Marii Joachimiak – uroczyście odebrali świadectwa na scenie z rąk Dyrektor A.Żalik i wychowawczyń. Dwadzieścioro spośród nich (po dziesięcioro z każdej klasy) sumienną pracą zasłużyło (uzyskawszy średnią min. 4.75) na świadectwo z wyróżnieniem, list gratulacyjny dla rodziców i ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe. Tych spośród absolwentów, którzy wypracowali średnią 5.0 lub wyższą, dodatkowo uhonorowano biało – czerwoną szarfą.

FOTORELACJA

Prowadząca uroczystość Wicedyrektor C.Glapiak wyróżniła też uczniów którzy najlepiej w Szkole napisali poszczególne części egzaminu gimnazjalnego. Nagrody książkowe otrzymali: Maria-Magdalena Lester za 49 punktów w części humanistycznej, Mateusz Klupś za 49 punktów w części matematyczno - przyrodniczej i Kamil Prałat za maksymalną liczbę punktów (czyli 50) w części językowej – za język nieniecki. Dyrektor Alina Żalik ogłosiła wyniki prestiżowego konkursu Najlepszy Uczeń Szkoły w roku szkolnym 2008/2009. I miejsce i nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna uzyskała Agnieszka Konopka, II miejsce i nagrodę Dyrektora Szkoły zdobyła Adrianna Matysiak, a III miejsce i nagrodę Rady Rodziców – Maria-Magdalena Lester. Na wniosek wychowawczyń zostali też wyróżnieni uczniowie, którzy aktywnie pracowali na rzecz klasy i Szkoły lub osiągali wysokie wyniki w sporcie. Nagrodę za zwycięstwo w konkursie SUPERKLASA odebrały przewodnicząca 3gb i wychowawca klasy. Dyr.A.Żalik i Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna gratulowali uczniom i nauczycielom bardzo wysokich wyników egzaminu oraz życzyli przyjęcia do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Udanych wakacji życzyła też uczniom przewodnicząca Rady Rodziców - P.J.Katarzyńska. Do Honorowej Księgi „Zasłużony dla Szkoły” zgodnie z tradycją za wiele imponujących osiągnięć, za wzorową postawę uczniowską zostały wpisane: Agnieszka Konopka, Adrianna Matysiak, Elżbieta Ratajczak, Joanna Górczak, Agnieszka Jadach, Anita Kostka, Maria-Magdalena Lester i Magdalena Szczepaniak. Dziewczęta wysłuchały treści wpisu, stojąc na scenie w obecności rodziców. Do tejże Księgi wpisano również P.Andrzeja Szeremetę – członka zarządu Rady Rodziców, aktywnie współpracującego ze Szkołą na wielu płaszczyznach, propagującego wśród uczniów wiedzę o zasobach leśnych i ich ochronie. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru. Rotę przekazania odczytała Elżbieta Ratajczak, a przyjęcia Katarzyna Katarzyńska. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscach pamięci narodowej. Świadectwa z wyróżnieniem odebrali też z rąk Pani Dyrektor uczniowie klas 1. i 2. Gimnazjum. Starszych kolegów pożegnała Marlena Pełczyńska, a w imieniu uczniów klas trzecich głos zabrały Sara Majewska i Malwina Ratajska.

          Absolwenci pożegnali się ze Szkołą spektaklem teatralnym – komedią Michała Bałuckiego pt. „Grube ryby”. Występ przygotowali pod kierunkiem Pań Cecylii Glapiak i Anny Poprawskiej. O oprawę muzyczną zadbał P.D.Nowacki, a o dekoracje Panie E.Kosmalska, E.Łapawa i D.Szymańska. Zaśpiewali też piosenki: „Kocham cię, szkoło”, do której słowa ułożyła Maria-Magdalena Lester i „Szczęśliwej drogi już czas” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Nie obyło się bez łez, kwiatów i podziękowań.

            Absolwentom życzymy powodzenia, a wszystkim uczniom bardzo udanych wakacji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »