PODSUMOWANIE KONKURSÓW, PROJEKTÓW I DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ

17 czerwca wszyscy uczniowie zebrali się w patio, aby wziąć udział w podsumowaniu konkursów, projektów i działalności pozalekcyjnej. Zaangażowani w dodatkową działalność odebrali podziękowania i nagrody za uzyskanie dobrych wyników. Dodatkowym profitem jest kształtowanie właściwej, zaangażowanej postawy, która przyczynia się do wszechstronnego rozwoju. Współtwórcami sukcesów uczniów są nauczyciele, którzy organizując konkursy i realizując projekty, stwarzają dzieciom i młodzieży szansę wykazania się i rozwijania talentów.

FOTORELACJA 

 

            Dyr.A.Żalik wręczyła, gratulując bardzo dużego sukcesu, nagrody laureatom XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce: Bartoszowi Szczerbalowi, Patrykowi Fischerowi oraz Mikołajowi Domagale.

            Z rąk Dyr.A.Żalik uczniowie odebrali stypendia (nagrodę pieniężną) za wyróżniające wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. W ten sposób uhonorowano: Patryka Fischera, Bartosza Szczerbala, Mikołaja Domagałę, Marlenę Pełczyńską, Ewelinę Kmiecik, Elżbietę Ratajczak, Karola Pawłowskiego, Adriannę Matysiak, Agnieszkę Konopkę, Zofię Nowaczyk, Joannę Kosmalską, Jadwigę Lester, Annę Mąkę, Jakuba Jędrzychowskiego, Matyldę Hołogę i Magdalenę Szczepaniak.

            P.A.Dudek podsumowała realizowaną przez Panie polonistki innowację polonistyczną „Przeczytałem, zrozumiałem, zapamiętałem (wiem)”. Trzy najlepsze miejsca zajęły: I m. – Sara Majewska, II m. – Daria Nowaczyk , III m. – Paulina Jakowska.

            P.A. Poprawska podsumowała przeprowadzony przez Panie polonistki konkurs o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii. W klasach IV zwyciężyła Zofia Nowaczyk, w klasach V – Blanka Prałat, w klasach VI – Matylda Hołoga, w klasach I G – Michalina Skorupska, w klasach II G – Joanna Kosmalska, a w III G – Daria Ratajszczak.

            Wicedyrektor C.Glapiak w imieniu Pana Z.Kuty podsumowała konkurs pt. „Rok świętego Pawła”. Wyróżnieni zostali: Sara Majewska, Michalina Skorupska, Marlena Pełczyńska i Elżbieta Ratajczak. Podczas piątkowego zakończenia roku szkolnego dodatkowe nagrody ufundowane przez ks. proboszcza R.Kuchtę otrzymały: Joanna Kosmalska, Adrianna Matysiak i Katarzyna Stachowiak.

            P.D.Bednarczyk podsumowała konkurs o niemieckich kompozytorach. I m. – Marlena Pełczyńska, Michalina Skorupska i Weronika Witak, II m. – Joanna Kosmalska i Sara Majewska, III m. – Adam Bartkowiak.

            P.A.Pawłowska-Kramarczyk podsumowała trzy projekty:

- dla kl.V „Mein Sprachenportfolio”: I m. – Patryk Fischer, II m. – Jadwiga Lester, III m. – Blanka Prałat;

- dla kl. VI „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”: I m. – Matylda Hołoga, II m. – Jakub Jędrzychowski, III m. – Patryk Konieczny.

- „Europareise – die Schweiz”: I m. – Blanka Prałat, II m. – Mikołaj Domagała, III m. – Sara Majewska.

            - P.A.Śmiejczak nagrodziła uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie piosenki anglojęzycznej podczas Szkolnego Dnia Języków Obcych, a P.D.Bednarczyk tych, którzy wygrali, śpiewając piosenkę po niemiecku. [Nazwiska zwycięzców zostały podane w informacji o Dniu Języków Obcych].

            - P.D.Domagała wręczyła nagrody uczniom, którzy najlepiej wypadli w konkursie matematycznym Oxford. Byli to: Weronika Kosmalska, Mikołaj Domagała, Matylda Hołoga, Dawid Kędziora, Patryk Konieczny.

            P.M.Joachimiak nagrodziła laureatów konkursu „Nauki przyrodnicze na wesoło”. Najlepiej w nim wypadli: Dawid Majewski, Paulina Bąk i Marlena Pełczyńska. Ponadto każdy laureat otrzymał z wybranego przez siebie przedmiotu z grupy matematyczno – przyrodniczych ocenę celującą.

            P.E.Maśląka wręczyła nagrody uczniom, którzy najlepiej zaprezentowali się w konkursie podsumowującym projekt poświęcony wierszom Juliana Tuwima. [Wyniki podano w osobnej notce].

            P.M.Suszek rozstrzygnęła całoroczny projekt „Ogród w różnych porach roku” zakończony konkursem plastycznym . Zwyciężyła w nim drużyna klasy 3b.

            P.I.Fiebich przekazała słodki upominek przewodniczącym klas, które zwyciężyły w zbiórce baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz w zbiórce puszek aluminiowych.  Nagrodzone zostały: klasa 3b P.S.Pietrowicz, kl.6b – P.D.Domagały oraz 3ga – P.E.Kosmalskiej.

            P.B.Rzetelska nagrodziła zwycięzców konkursu „Bądź bezpieczny na drodze”. [Zwycięzców wskazano w osobnej notce].

            P.E.Kosmalska wręczyła dyplomy wszystkim tym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastyczno – fotograficzno – literackim „Małe konfrontacje”, a Dyr.A.Żalik nauczycielom, którzy ideę konkursu rozpropagowali.

            P.S.Walenciak i P.D.Domagała podziękowały uczniom, którzy zajmują się kolportażem „Przeglądu Osieckiego”.

            P.E.Kosmalska nagrodziła uczniów, którzy systematycznie i poprawnie udzielali odpowiedzi w konkursie „DO-NOS-owym” pt. „Wiem (prawie) wszystko”.

            Nauczyciele wychowania fizycznego (P.M.Kasprzyk, P.M.Bańkowiak i P.P.Konieczny) rozstrzygnęli wiele konkursów sportowych.

- Mistrz Szkoły w Biegach Przełajowych: kl.I-III SP: Aleksandra Maćkowiak, Bartosz Kowalski, Arkadiusz Andrzejczak, Mateusz Bieniek, kl.IV-VI SP dz.: Hanna Glapiak, Agnieszka Bartkowiak, Weronika Zdziebkowska, ch.: Mikołaj Prałat, Michał Kajoch, Marek Mazankiewicz, kl.I-III G dz.: Ewelina Kmiecik, Daria Michałowska, Natalia Majchrzak, ch.: Jakub Prałat, Mateusz Klupś, Łukasz Michałowski.

- Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej. SP – I m. kl.VIa, IIm. – kl.VIb, IIIm. – kl.Vb, G – Im. – 2ga, IIm. – 3gb, IIIm. – 1gb.

- Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce Dziewcząt. SP – I m. kl.VIb, IIm. – kl.VIa, IIIm. – kl.Vb, G – Im. – 2ga, IIm. – 2gb, IIIm. – 1gb.

- Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. Dz. - I m. Magdalena Dudziak, IIm. – Julita Triler, IIIm. – Agnieszka Bartkowiak, Ch. – Im. – Mateusz Karolczyk, IIm. – Mikołaj Prałat, IIIm. – Marek Mazankiewicz.

- Sportowiec Roku Szkolnego 2008/2009.

I-III SP: Im. – Bartosz Kowalski, IIm. – Judyta Bartkowiak, IIIm. – Martyna Skorupska.

IV-VI SP: Im. – Mikołaj Prałat, IIm. – Magdalena Dudziak, IIIm. – Michał Kajoch.

I-III G: Im. – Elżbieta Ratajczak, IIm. – Ewelina Kmiecik, IIIm. – Piotr Jankowski.

- Najbardziej Usportowiona Klasa: VIa.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »