ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 czerwca o godz.8.00 Ksiądz Proboszcz Ryszard Kuchta odprawił mszę świętą w intencji uczniów i pracowników Szkoły. O 9.15 rozpoczęła się uroczystość w patio. P.Wicedyrektor Cecylia Glapiak serdecznie powitała zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna – P.Stanisława Glapiaka, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Osiecznej – P. Mariolę Pazołę, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Osiecznej – P.Alojzego Karolczaka, Starszą Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – P.Irenę Sierpowską-Glapiak, Księdza Proboszcza Ryszarda Kuchtę, Państwa Radnych Rady Miejskiej w Osiecznej: P.Zofię Białą, Renatę Helińską, Henrykę Pawlak, Halinę Bartkowiak oraz P.: Stanisława Prałata i Henryka Siepaka, Państwa sołtysów: P.Paulinę Leciejewską z Frankowa i P.Remigiusza Przybylskiego z Łoniewa i Piotra Jankowskiego z Kąkolewa, Radę Rodziców naszej Szkoły z przewodniczącą – P. Justyną Katarzyńską, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie – P.Bożenę Zbiorczyk, Wicedyrektora Firmy KAN-BUD – P.Annę Szyrmer, emerytowanych pracowników Szkoły, Rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to czas podsumowań. Absolwentami Szkoły Podstawowej zostali uczniowie klasy VIa – podopieczni P.Doroty Domagały i VI b – wychowankowie P.Adrianny Pawłowskiej-Kramarczyk. Pogratulowano im wysokiego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów. Za najwyższy wynik z tego testu nagrodzono Adelinę Letza. P.Dyrektor Alina Żalik rozstrzygnęła konkurs na najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej. Została nim Amelia Kuźniak i otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna. Drugie miejsce i nagroda Dyrektora Szkoły przypadły w udziale Adelinie Letza, a trzecie wraz z nagrodą fundowaną przez radę Rodziców Martynie Burdzickiej. W imieniu absolwentów głos zabrała Katarzyna Kretschmer, a w imieniu młodszych koleżanek i kolegów wystąpiła Natalia Zamelek. Szóstoklasiści pod kierunkiem Pań wychowawczyń przygotowali okolicznościową część artystyczną, w której na wesoło pokazali szkolną rzeczywistość. O oprawę muzyczną przedstawienia zadbał P.Dominik Nowacki.

Absolwentami Gimnazjum zostali uczniowie 3ga – wychowankowie P.Marii Joachimiak i 3gb – podopieczni P.Elizy Kosmalskiej. W tym wyjątkowym dla nich dniu usłyszeli wiele bardzo miłych słów i od Pani Dyrektor, i od Pana Burmistrza, i od Pani Wizytator, i od Przewodniczącej Rady Rodziców. Gratulowano im przede wszystkim wspaniałych wyników egzaminu gimnazjalnego, doceniono również ich sukcesy i naukowe, i artystyczne, i sportowe, także zaangażowanie w życie Szkoły. Nagrodę za najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Weronika Kosmalska (za część humanistyczną i z języka angielskiego) oraz Jakub Jędrzychowski (za część matematyczno-przyrodniczą i z języka niemieckiego). W prestiżowym konkursie „Najlepszy Uczeń Gimnazjum” zwyciężyła Weronika Kosmalska. Nagrodę dla niej ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, drugi był Kamil Gąska, który otrzymał nagrodę Dyrektora Szkoły, a trzecie miejsce zajął Jakub Jędrzychowski, którego obdarowała nagrodą Rada Rodziców. Pani Radna Zofia Biała dodatkową nagrodą uhonorowała Magdalenę Katarzyńską, doceniając w ten sposób jej talent śpiewaczy. Wpisem do Honorowej Księgi „Zasłużony dla Szkoły” nagrodzono Weronikę Kosmalską, Magdalenę Dudziak, Magdalenę Katarzyńską, Patryka Koniecznego i Kamila Gąskę. W tym ważnym momencie uczniom towarzyszyli na scenie ich Rodzice. Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna nagrodził laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i ich opiekunów, czyli Weronikę Kosmalską – laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i P.Annę Poprawską, Jakuba Jędrzychowskiego – laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i P.Danutę Bednarczyk oraz laureatów XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – Zofię Nowaczyk i Kamila Gąskę oraz P.Teresę Rosińską. W imieniu absolwentów przemawiali Adrianna Muszczak i Jakub Jędrzychowski. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów wystąpił Mikołaj Rachmajda. Podczas uroczystości odbyło się też przekazanie sztandaru. Nowy poczet sztandarowy tworzą: Mikołaj Domagała, Jadwiga Lester i Karolina Rzepecka. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa z rąk Pani Dyrektor. Dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie, Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe. Ci absolwenci, którzy mieli średnią ocen 5,00 lub wyższą, dodatkowo uhonorowani zostali biało-czerwoną szarfą.

Absolwenci na pożegnanie ze szkolną sceną pod kierunkiem P.Anny Poprawskiej wystawili trzyaktową komedię Michała Bałuckiego pt. „Klub kawalerów’. Swój aktorski talent, zasługując na uznanie i gromkie brawa publiczności, pokazali: występujący w głównych rolach - Magdalena Dudziak, Weronika Kosmalska, Żaneta Fischer, Magdalena Katarzyńska, Kamil Gąska, Damian Gregor, Krystian Jakubiak, Klaudiusz Jaraczewski, Jakub Jędrzychowski, Adam Marciniak oraz bohaterowie drugiego planu: Agnieszka Bartkowiak, Marek Mazankiewicz, Sebastian Figański, Tomasz Jędrzychowski, Daria Walkowiak, Hanna Glapiak, Monika Konopka, Patryk Andrzejewski i Piotr Kretschmer. Nie zabrakło również piosenek w wykonaniu utalentowanych śpiewaków, kwiatów – wyrazu wdzięczności dla nauczycieli i pracowników Szkoły, życzeń pomyślności w nowych szkołach i w życiu, także  łez, które po dziewięciu wspólnie spędzonych latach same napływały i do uczniowskich, i do rodzicielskich, i do nauczycielskich oczu… Doskonałą pamiątką na długie lata będzie wspólna fotografia, do której absolwenci stanęli razem pracownikami Szkoły.

FOTORELACJA - SP [1]

FOTORELACJA - SP [2]

FOTORELACJA - SP [3]

FOTORELACJA - GIMNAZJUM

 
SUKCES GIMNAZJALISTÓW

22 czerwca OKE upubliczniła wyniki egzaminu gimnazjalnego. Mamy ogromny powód do radości, bo nasi gimnazjaliści wypadli wspaniale. Ich wyniki są bardzo wysokie. Wyższe od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. Codzienna praca, niełatwa, wymagająca od uczniów wiele wysiłku, zaangażowana postawa nauczycieli, motywujące działania rodziców dały wymarzony efekt.

Oto wyniki: Z języka polskiego uczniowie uzyskali 76,64% (przy wyniku krajowym 65%), co umiejscowiło Szkołę w staninie bardzo wysokim, ósmym z dziewięciu istniejących. Warto się pochwalić, że żadna Szkoła w powiecie leszczyńskim ziemskim i w Lesznie takiego wyniku nie uzyskała. Za test z historii uczniowie uzyskali 67,48% (przy wyniku krajowym 61%), to dało stanin wysoki, siódmy z dziewięciu. Za część matematyczną gimnazjaliści otrzymali 60,05%. Warto podkreślić, że wynik kraju to tylko 47%. Mamy więc wynik w staninie bardzo wysokim. Za wiedzę z przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali 57,14%, gdy średnia kraju wynosi 50%. To lokuje nas w staninie wysokim. W teście z języka angielskiego uczniowie wypracowali: na poziomie podstawowym 65,73% (średnia kraju – 63%) – to stanin wyżej średni, szósty z dziewięciu, a na poziomie rozszerzonym 42,91% (średnia kraju – 46%). Za test na poziomie podstawowym z języka niemieckiego uzyskali 58,33% (średnia kraju – 57%), co lokuje też w staninie wyżej średnim. Za rozszerzenie otrzymali 30,15%, przy średniej kraju 33%. I uczniom, i nauczycielom należą się serdeczne gratulacje. Takie wyniki to powód do dumy.

 
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ

27 czerwca podsumowano całoroczną pozalekcyjną działalność Szkoły. Przez prawie dwie godziny lekcyjne nagradzano aktywnych, zdolnych, utalentowanych, zaangażowanych w różne szkolne przedsięwzięcia. Pani Dyrektor Alina Żalik wręczyła stypendia, nauczyciele – organizatorzy konkursów i projektów – podali wyniki rywalizacji, nagrodzili najlepszych. Na scenę wychodzili i zdolni plastycy, i recytatorzy, i poeci, i matematycy, i znawcy przyrody, i miłośnicy historii, i dziennikarze szkolnej gazetki, i lubiący języki obce, i śpiewacy, i duża grupa sportowców – przedstawicieli różnych dyscyplin, i uczniowie zgłębiający wiedzę religijną, także kolporterzy „Przeglądu Osieckiego”. Było ich wielu. Każdy uczeń w bogatej ofercie działalności pozalekcyjnej mógł znaleźć coś dla siebie i rozwijać swoje zainteresowania.

FOTORELACJA

 
KOMERS

26 czerwca o 1700 w sali wiejskiej w Kąkolewie rozbrzmiał polonez. Tym uroczystym tańcem – ćwiczonym wcześniej pod okiem Pani Magdaleny Kasprzyk i Pana Michała Bańkowiaka - tegoroczni uczniowie klas trzecich Gimnazjum rozpoczęli komers. Weronika Kosmalska i Klaudiusz Jaraczewski, witając Dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, pracowników Szkoły, zapewnili, że to podziękowanie dla zaproszonych gości za dziewięć lat wspólnej pracy. Młodzież nie zapomniała również o podziękowaniu Rodzicom, którzy to taneczne pożegnanie dla swoich dzieci przygotowali. Pięknie zatańczyli nie tylko poloneza, bawili się wspaniale do północy. W takim gronie, na takiej imprezie już się z pewnością nie spotkają…

 
WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM XVI KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE

20 czerwca o godz.1200 w Sali Bazar w Śremie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Zofia Nowaczyk, Karolina Woźniak, Mikołaj Domagała i Kamil Gąska udali się tam pod opieką Pani Doroty Domagały. Uroczystość poprowadziła Pani Wiesława Surdyk-Fertsch związana z konkursem od jego pierwszych edycji. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 3800 uczniów. Z sukcesem kolejne etapy od szkolnego, przez powiatowy, rejonowy, wojewódzki pokonało 156 uczniów. Wszyscy laureaci obdarowani zostali nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy podziękowali również nauczycielom, którzy przygotowali zwycięzców. Zofii, Karolinie, Mikołajowi i Kamilowi oraz Pani Teresie Rosińskiej raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 28