INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kąkolewie rozpoczęli od uczestnictwa we mszy św. odprawionej w kąkolewskim kościele przez księdza proboszcza Ryszarda Kuchtę. O oprawę muzyczną liturgii zadbały – oprócz Pani organistki Pauli Juskowiak – gimnazjalistki: Magdalena Katarzyńska, Weronika Kosmalska i Anna Mąka. Następnie w patio Szkoły wszystkich zgromadzonych: gości, czyli Pana Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna – Stanisława Glapiaka, sołtysów wsi obwodu Szkoły – Panią Henrykę Pawlak z Dobramyśli, Panią Paulinę Leciejewską z Frankowa, Pana Stanisława Prałata z Grodziska i Pana Piotra Jankowskiego z Kąkolewa, emerytowanych i obecnie zatrudnionych pracowników Szkoły, rodziców i dziadków oraz dzieci i młodzież powitała Pani Martyna Sowińska, która prowadziła uroczystość inauguracji roku szkolnego. Do rozpoczynających naukę i pracę zwrócili się w okolicznościowych wystąpieniach Dyrektor Zespołu Szkół Pani Alina Żalik, Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Katarzyńska. Szczególnie ciepło zostali powitani pierwszoklasiści. Im i wszystkim pozostałym uczniom życzono zapału do pracy, sukcesów, satysfakcji i jak najlepszego wykorzystania wszystkich możliwości rozwoju, jakie daje Szkoła. Minutą ciszy uczczono poległych w II wojnie światowej. Delegacje uczniów udały się do miejsc pamięci narodowej, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Miłym akcentem była część artystyczna, w której młodzi aktorzy wspominali beztroskie wakacje, żegnali lato, witali Szkołę, pamiętali też o bohaterach września 1939 roku. Występ uczniowie przygotowali pod kierunkiem Pań Doroty Domagały i Sławy Pietrowicz. O oprawę muzyczną zadbał Pan Dominik Nowacki. Na zakończenie odbyły się spotkania w salach, podczas których wychowawcy m.in. zapoznali uczniów z planem lekcji.

FOTORELACJA