SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY

6 września każda klasa zgłaszała po trzech kandydatów do Samorządu Szkolnego. Dwa tygodnie później odbyły się wybory. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Łukasz Konopka, wiceprzewodniczącą Magdalena Dudziak, skarbnikiem Mikołaj Prałat, sekretarzem Monika Rozwalka, pozostali członkowie to Agnieszka Bartkowiak, Weronika Kosmalska, Daria Michałkowska i Aneta Stachowska. Opiekunem grupy wybrano Panią S. Praczyk. Wyżej wymienieni uczniowie spotkali się z Panią Dyrektor A.Żalik. Rozmawiali o planach na bieżący rok, o tym, co by można było w Szkole wprowadzić, a co zmienić. Pierwsze zadanie, nad którym pieczę objął Samorząd, to zbiórka plastikowych nakrętek na wózek inwalidzki dla chorego chłopca - Jakuba Matuszaka. Zarządowi Samorządu Uczniowskiego życzymy realizacji planów i wielu ciekawych inicjatyw. W ich imieniu apelujemy do wszystkich uczniów o zaangażowanie w zbiórkę plastikowych nakrętek.

     

 
EUROPA - PL

24 września kolejny już raz odwiedził naszą Szkołę Pan Stanisław Sielicki. Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej obejrzeli widowisko „Europa – PL, czyli kim jesteśmy i dokąd zmierzamy”. Przedstawienie dotyczyło Unii Europejskiej i krajów z nią związanych. Widzowie zobaczyli, czym członkowie UE różnią się między sobą, a w czym są podobni. Dowiedzieli się, jak pracują i jak się bawią. Poznali sukcesy państw należących do Unii. Nie zabrakło legend i herbów. W trakcie przedstawienia widzowie odwiedzili cudowne miejsca i poznali wybitnych rodaków. Dzieci bardzo chętnie brały udział w programie, uczestniczyły w konkursach, śpiewały, przebierały się, rozwiązywały zagadki, a co najważniejsze – zrozumiały, że należy „zmierzać do Europy, nie zapominając o swoim podwórku”.

 
JUBILEUSZ "DO-NOS-u"

24 września o godz. 1700 w patio naszej Szkoły spotkali się obecni i byli redaktorzy DO-NOS-u, zaproszeni goście oraz nauczyciele. Zgromadził ich jubileusz szkolnej gazetki - wydanie 150. numeru.

Osiemnastoletnią historię pisma oraz jego rolę w procesie edukacji i w lokalnym środowisku przedstawiła Dyrektor Alina Żalik. Z okazji jubileuszu, doceniając pracę młodych redaktorów, ufundowała i obdarowała twórców DO-NOS-u oraz zaproszonych gości długopisami oraz teczkami z okolicznościowym logo. Podziękowała również nauczycielkom: P.Cecylii Glapiak, P.Elizie Kosmalskiej, P.Sławie Pietrowicz oraz P.Annie Poprawskiej, które z zaangażowaniem pełnią rolę opiekunów młodych redaktorów. Pani Dyrektor życzyła DO-NOS-owi kolejnych jubileuszy, a adeptom dziennikarstwa wielu pomysłów, nieustającej chęci do pracy oraz satysfakcji z ciekawych artykułów. W imieniu redakcji głos zabrała Wicedyrektor Cecylia Glapiak, która przedstawiła specyfikę pracy redakcji oraz podziękowała nauczycielom: P. Martynie Sowińskiej, P. Adriannie Pawłowskiej-Kramarczyk, P. Danucie Bednarczyk, P. Dominikowi Nowackiemu i P. Piotrowi Koniecznemu, którzy z DO-NOS-em współpracują. Okolicznościową statuetkę redakcji DO-NOS-u wręczył Burmistrz Stanisław Glapiak - były Dyrektor naszej Szkoły, inicjator powstania pisma i przez lata życzliwy recenzent. Słowa uznania dla naszej gazetki skierował też Pan Dariusz Bojek - szef portalu www.kakolewo.pl, który sprezentował redakcji urządzenie wielofunkcyjne: skaner i drukarkę. Część oficjalną zakończyło podzielenie jubileuszowego tortu. Poczęstunek nie zakończył jednak spotkania. Niespodzianką dla wszystkich (uczniowie zostali tylko troszeczkę wtajemniczeni) była wspólna praca w grupach nad materiałami do numeru 151. Opiekunki redakcji przygotowały zadania dla grup, potrzebne materiały, szary papier, markery i pisaki. Znana uczniom z lekcji metoda pracy w grupach okazała się strzałem w dziesiątkę. Widok ponad stu osób pochylonych nad zadaniami radował serca. Doświadczenie i wiedza gości oraz absolwentów w połączeniu z zapałem uczniów dały wspaniały efekt. Członkowie grup nie tylko intensywnie pracowali, ale i dobrze się bawili, a efekty ich starań zasłużyły na szóstkę.

Nad czym pracowali?

- Gromadzili pomysły na tematykę okładek.

- Pracowali nad zawartością stałego działu WIEM (PRAWIE) WSZYSTKO o - tym razem - najpiękniejszych miejscach Europy.

- Tworzyli listę miejsc w okolicy, które warto zobaczyć i zapraszali do odwiedzenia jednego z nich.

- Redagowali dekalog aktywnego człowieka.

- Tworzyli mapę ulic Kąkolewa, pracowali nad przybliżeniem sylwetki patrona jednej z nich - Augusta Wilkońskiego.

- Redagowali sprawozdanie z przebiegu jubileuszowego spotkania.

- Słowami malowali portret redaktora szkolnej gazetki.

- Tworzyli listę artykułów, które na łamach szkolnego pisma pozwolą przybliżyć działalność kąkolewskiego zespołu śpiewaczo-tanecznego.

- Do działu Nastolatki szaleją ... w kuchni przygotowali przepis na tort.

- Opracowywali krzyżówkę.

- Wykorzystując Księgę imion i ptasi horoskop portretowali charakterologicznie Wicedyrektor Cecylię Glapiak.

- Pracowali nad reklamą DO-NOS-u.

- Do kącika poetyckiego tworzyli wiersz.

- Przeprowadzali miniwywiady.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom jubileuszowego spotkania, a imiennie zaproszonym gościom: P. Marioli Pazole - wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Osiecznej, P. Halinie Bartkowiak - przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Osiecznej, P. Alinie Żalik - Dyrektor ZS w Kąkolewie, P. Dorocie Juskowiak reprezentującej portal www.kakolewo.pl, P. Aldonie Korbik - redaktor naczelnej "Przeglądu Osieckiego", P. Stanisławowi Glapiakowi – Burmistrzowi gminy Osieczna, P. Przemysławowi Pruchniewiczowi - kierującemu  portalem panorama.media.pl, P. Andrzejowi Przewoźnemu dziennikarzowi ABC, P. Dariuszowi Bojkowi reprezentującemu portal www.kakolewo.pl oraz wszystkim nauczycielom i absolwentom różnych roczników związanych z historią DO-NOS-u. Praca z uczniami - obecnymi redaktorami pisma - była dla nich nowym, z pewnością  ciekawym doświadczeniem i bardzo efektywną lekcją. Obecni redaktorzy gazety mogli się natomiast przekonać, że sympatia do tego wydawnictwa nie znika po opuszczeniu murów Szkoły. Zapewniamy, że w 151. numerze gazetki i następnych znajdą się wszystkie wypracowane materiały.

FOTORELACJA

 
SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE

23 września wszyscy uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych. Dzieci z klas I – III obejrzały przedstawienie pt. „Dylematy małej Agaty”. W czasie spektaklu aktorzy wcielili się w postaci zająca, tygrysa i dziadka, poruszając w przystępny sposób bardzo ważne tematy. Zwrócili uwagę na to, aby zdrowo się odżywiać, dbać o higienę ciała, jamy ustnej i uprawiać sport. Przestrzegali przed kontaktem z nieznajomymi. Zwrócili uwagę na niesienie pomocy ludziom starszym i przypomnieli, jak prawidłowo wzywać pomocy.  Podjęli też temat rzeczy znalezionych. Apelowali o to, aby dzieci pomagały swoim rodzicom i pamiętały, że życie to nie tylko przyjemności, ale przede wszystkim obowiązki. Uczniowie z klas IV-VI SP obejrzeli spektakl pt. „Nie dręcz mnie”. Głównym problemem w nim poruszonym była przemoc: i fizyczna, i psychiczna. Bohater dręczył koleżankę, naśmiewał się z niej, upokarzał ją, wyłudzał od niej pieniądze. Losy bohaterki skończyły się na szczęście pomyślnie, bo w porę i właściwie zareagowały nauczycielka wychowania fizycznego, rodzice agresora oraz przyjaciółka poszkodowanej. Przedstawienie pozwoliło uczniom poznać sylwetkę ofiary i człowieka posługującego się przemocą. Dowiedzieli się też, jak postępować w sytuacji, gdy jest się świadkiem działań przemocowych oraz gdzie, u kogo szukać pomocy. Gimnazjaliści obejrzeli sztukę pt. „Droga bez powrotu”, która podjęła problematykę uzależnień. Bohaterami sztuki była rodzina: matka – zakupoholiczka, ojciec – pracoholik oraz syn – uzależniony od alkoholu i zażywający narkotyków. Widzowie przekonali się, do czego może doprowadzić brak zainteresowania rodziców dziećmi, jak tragiczne skutki może mieć pojmowanie rodzicielskich obowiązków sprowadzone do dawania pieniędzy na zaspokojenie różnych potrzeb oraz jak łatwo przeoczyć i przekroczyć granicę, po której jest za późno na uratowanie czegokolwiek. Każdy spektakl kończył się jego omówieniem. Aktorzy rozmawiali z uczniami, by podkreślić przesłanie sztuk i zaapelować do dzieci i młodzieży o szacunek do swego ciała, zdrowia i życia.

 
FESTYN EKOLOGICZNY - I MIEJSCE W ZBIÓRCE BATERII

18 września na plaży w Osiecznej odbył się festyn ekologiczny, podczas którego został rozstrzygnięty przez organizatora, czyli przez Miejski Zakład Oczyszczania, adresowany do szkół i przedszkoli konkurs na zbiórkę baterii pt. „Bądź przyjacielem środowiska”. Zajęliśmy w nim I miejsce z wynikiem 0,79 kg w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę wartą 900 zł z rąk Burmistrza S.Glapiaka odebrali Z.Nowaczyk, W.Sawicka, W.Jankowska, P.Woźniak i M.Glapiak oraz Pani I.Fiebich, która koordynowała w Szkole zbiórkę baterii i propagowała wśród uczniów ideę dbania o środowisko. Nasi reprezentanci w okolicznościowym występie apelowali, by ratować świat. Przekonywali, że to od nas – ludzi – zależy, by nasza matka Ziemia nie była chora. Śpiewali: „Żyć nie można w bałaganie, więc się bierzmy za sprzątanie. Zmykaj śmieciu do śmietnika, bałaganie, kurzu znikaj.” Nie byłoby tej nagrody bez zaangażowania wszystkich uczniów i nauczycieli oraz bez pomocy rodziców. Warto przypomnieć, że najwięcej baterii zebrała ubiegłoroczna Ia – 2,32 kg na jednego ucznia, Va – 1,73 kg, a w grupie gimnazjalistów 1ga – 1,36 kg. Dziękujemy za zbiórkę w minionym roku szkolnym, prosimy o wsparcie akcji w roku bieżącym.