ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

15 stycznia był dla naszej Szkoły dniem wyjątkowym, bo Świętem Patrona. O 900 zaproszeni goście, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele wzięli udział we mszy św. odprawionej przez ks. Ryszarda Kuchtę w intencji Powstańców Wielkopolskich. Godzinę później rozpoczęła się uroczystość w patio Szkoły. Prowadziła ją Wicedyrektor Cecylia Glapiak. Zgodnie ze szkolną tradycją pierwszoklasiści – wychowankowie Pań Sławy Pietrowicz i Ewy Maśląki – złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Nabywając pełnię praw uczniowskich, obiecali pilnie się uczyć. Otrzymali też z rąk Dyrektor Aliny Żalik pamiątkowe dyplomy. W imieniu starszych koleżanek i kolegów głos zabrała piątoklasistka – Zofia Nowaczyk. Sukcesów życzyła uczniom również przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Justyna Katarzyńska. Organizatorki Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Panie Ewa Łapawa, Teresa Rosińska i Anna Poprawska podsumowały zmagania w poszczególnych grupach wiekowych. Dyplomy oraz ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe wręczyła uczniom Dyrektor Alina Żalik. Serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę, za życzliwość i za adresowaną do naszych uczniów działalność edukacyjną otrzymali Pan Aleksander Świgoń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa i Pan Tomasz Girtrel – pracownik Nadleśnictwa znany uczniom z zajęć i w salce edukacyjnej, i bezpośrednio w lesie. Pani Dyrektor wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Bardzo nam miło, że – jak zapewnił Pan Aleksander Świgoń – dla Nadleśnictwa Karczma Borowa współpraca z naszą Szkołą również jest przyjemnością. Goście: Pani Wioletta Klak – Dyrektor Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Państwo Wanda Nowak i Janusz Jeske - prezesi Budomontu oraz Pan Zenon Fabiańczyk uczniom i pracownikom Szkoły złożyli życzenia, a na ręce Dyrektor Aliny Żalik upominki. Pięknym dopełnieniem uroczystości był szkolny spektakl poświęcony bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim. Scenariusz to autorskie dzieło Pani Martyny Sowińskiej. W reżyserskim debiucie pomogła Wicedyrektor Cecylia Glapiak. Stroną muzyczną zajął się Pan Dominik Nowacki, a scenografię wykonały Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa. Młodzi aktorzy zagrali pięknie, za co otrzymali gromkie brawa.

FOTORELACJA

 
KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Jedną z form przygotowania do Święta Patrona Szkoły jest udział uczniów w Wewnątrzszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie. Wszyscy uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim. Troje najlepszych w etapie klasowym przeszło do dalszych zmagań. Finał odbył się 12 stycznia 2010 r.

Zadania dla uczniów klas I-III SP przygotowała i Konkurs przeprowadziła Pani Ewa Łapawa. Najmłodsi m.in. recytowali wiersz lub śpiewali piosenkę, odpowiadali ustnie na pytania, musieli wykazać się znajomością mapy, rozpoznawali postaci związane z Powstaniem Wielkopolskim. I miejsce zajęli reprezentanci kl.IIb, II miejsce – kl.IIIb, III miejsce klasa IIIa.

Zmagania uczniów klas IV-VI SP nadzorowała Pani Teresa Rosińska. Zadaniem klas było przygotowanie zaproszenia na Święto Patrona Szkoły. Poza tym troje reprezentantów musiało się wykazać wiedzą, podając daty, nazwiska, przyczyny i skutki działań powstańczych. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka. I miejsce wywalczyli uczniowie kl.Vb, II miejsce ich koleżanki z Va, a III miejsce – drużyna VIa.

Gimnazjaliści wykonywali plakat, który miał zachęcić mieszkańców Kąkolewa i okolicy do udziału w Święcie Patrona naszej Szkoły. Pytania dotyczyły bohaterów Powstania Wielkopolskiego, ważnych faktów i dat. Uczniowie musieli się wykazać nie tylko wiedzą, ale i umiejętnością wnioskowania i kojarzenia faktów. Najlepsze były uczennice 3ga, II miejsce zajęli reprezentanci 1ga, a III – drużyna 1gb. Zmagania gimnazjalistów przygotowała Pani Anna Poprawska.

Podczas Święta Patrona Szkoły uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody. Wszystkim gratulujemy wiedzy.

FOTORELACJA

 
KĄKOLEWSKI FINAŁ WOŚP

10 stycznia zagraliśmy w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Mimo zaśnieżonych dróg i chodników do kąkolewskiej sali wiejskiej przybyło bardzo dużo osób. Otworzyli swe serca i wsparli leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi.

 Przygotowane atrakcje: 

- przedstawienie kukiełkowe pt. „Jak w Kąkolewie odczarowano krowę” wystawione przez uczniów pod kierunkiem Pań E.Łapawy i S.Praczyk,

- występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kąkolewo,

- pokaz układów tanecznych w wykonaniu Mażoretek,

- kolędy, pastorałki i piosenki zimowe w wykonaniu uczestników V Międzyszkolnego Konkursu Śpiewaczego,

- tańce w wykonaniu uczniów klas Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, których przygotowały Panie wychowawczynie,

- koncert piosenek w języku angielskim i niemieckim.

 Poza tym zaśpiewać mógł każdy chętny uczestnik imprezy. Wszyscy – pod kierunkiem P.D.Nowackiego – uczyli się śpiewać piosenkę pt. „Dzwonki sań”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka, w której sprzedawano pyszne domowe wypieki rodziców i nauczycieli. WOŚP można też było wesprzeć, kupując prace plastyczne naszych uczniów oraz serwetę wykonaną przez P.S.Szlenkier – emerytowanego nauczyciela naszej Szkoły. Prowadząca imprezę Dyrektor A.Żalik licytowała też czekoladki z nadrukiem Szkoły oraz tort upieczony przez Pana Dudzika. Ostatnim punktem było światełko do nieba.

 Dzięki zaangażowaniu i otwartym sercom wielu ludzi kąkolewski XVIII Finał WOŚP można uznać za bardzo udany. Cytując Jurka Owsiaka, trzeba powiedzieć: „Oj, działo się, działo!”

Na szczytny cel udało nam się zebrać: 4767,74. Dziękujemy!

 FOTORELACJA

 
III SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

7 stycznia odbył się w naszej Szkole III Dzień Języków Obcych. Uczniowie po niemiecku i angielsku odpowiadali na ułożone przez nauczycieli pytania sprawdzające znajomość słownictwa oraz śpiewali piosenki. Każda klasa miała też za zadanie przygotować tematyczną pracę plastyczną. Impreza po raz kolejny pokazała, że warto uczyć się języków obcych.

Suma punktów za poszczególne zadania decydowała o zwycięstwie i otrzymaniu punktów w konkursie SUPERKLASA.

Klasy I-III SP: I miejsce – IIIa, II miejsce – IIb, III miejsce – IIa i IIIb.

Nagrodę publiczności zdobyła IIa

Klasy IV-VI SP: I miejsce – IVa, II miejsce – VIa, III miejsce – Vb i VIb.

Klasy I-III G: I miejsce – 2gb, II miejsce – 1gb, III miejsce – 2gaa i 3gb.

 

Uczniowie brali też udział w „Konkursie piosenki obcojęzycznej”. Oto wyniki:

Klasy IV-VI SP (j.angielski): I miejsce – Anna Mąka, II miejsce – Amelia Kuźniak i Natalia Muszyńska. Nagroda publiczności: Anna Mąka.

Klasy IV-VI SP (j.niemiecki): I miejsce – zespół kl.VIb, II miejsce – zespół klasy IVa, III miejsce – zespół klasy Va i VIa. Nagroda publiczności: zespół klasy VIa i VIb.

Klasy I-III G: I miejsce – zespół kl.1gb (M.Hołoga, M.Katarzyńska, D.Kowalska, A.Muszczak, H.Rzepecka) i M.Katarzyńska, II miejsce – Aneta Stachowska, III miejsce – Szymon Dudziak i Patryk Sobolewski oraz Matylda Hołoga. Nagroda publiczności: Aneta Stachowska.

Gratulujemy uczniom. Nauczycielom języka niemieckiego: Paniom D,Bednarczyk i A.Pawłowskiej-Kramarczyk oraz języka angielskiego: Pani M.Samol i Panu P.Koniecznemu dziękujemy za zorganizowanie święta języków obcych w naszej Szkole.

FOTORELACJA

 

 

 

 
POŻEGNANIE

Barbara Owsianna urodziła się 13 czerwca 1970 r. w Lesznie. W latach 1977-1985 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, naukę kontynuowała w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. W roku 1991 ukończyła dwuletnie Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie fizyczne, a w roku 1998 studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przez 10 lat pracowała w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni. Od 2001 roku była nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kąkolewie. Pani Barbara Owsianna była osobą pełną życia, energiczną, bardzo wysportowaną. Cechowała ją duża życzliwość wobec dzieci, pogoda i serdeczny stosunek do kolegów i koleżanek – pracowników Szkoły. Umiała zmobilizować uczniów do pracy na treningach. Pod jej kierunkiem liczna grupa młodych ludzi grała w tenisa stołowego i odnosiła znaczące sukcesy na różnych szczeblach. Pani Barbara Owsianna odeszła po kilku latach zmagań z ciężką chorobą. Osierociła Marysię i Wojtka. Pani Barbaro, Basiu – odpoczywaj w pokoju!