Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas2214163

Śnieg

Patron Szkoły
Szkoła nasza nosi zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość jego nadania miała miejsce 1 września 1961 roku. Wybór imienia był ze wszech miar słuszny, Kąkolewo bowiem było miejscem walk powstańczych, a mieszkańcy wsi wzięli aktywny udział w dziele wyzwolenia Ziemi Wielkopolskiej spod pruskiego jarzma. W styczniu 1919 roku do 5 Kompanii Gostyńsko-Boreckiej dowodzonej przez Ignacego Talarczyka zgłosiło się aż 43 mieszkańców wsi, żołnierzy armii niemieckiej i cywilów. Byli wśród nich młodzieńcy 17 i 18-letni. W okolicach wsi toczyły się ciężkie walki. Najtrudniejsze chwile przeżywali mieszkańcy w styczniu i lutym 1919 roku. W okresie od 10 stycznia do 16 lutego na wieś spadło 2400 pocisków armatnich. Jednym z pierwszych poległych był Jan Machowiak (jego grobem, miejscem pamięci narodowej, od lat opiekują się uczniowie Szkoły).

Każdego roku, w styczniu, w sposób niezwykle uroczysty społeczność szkolna czci swego Patrona. Przygotowania rozpoczynają sie wiele tygodni wcześniej. Uczniowie wykonują zadania w grupach wiekowych, dostosowane do ich możliwości. Są to np.: pomniki powstańcze z modeliny, portrety powstańców, albumy, krzyżówki, makiety scen batalistycznych. Każdego roku uczniowie biorą udział w konkursie o powstaniu wielkopolskim. Kulminacją tych prac jest uroczystość- Świeto Patrona Szkoły. Tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na sztandar Szkoły w obecności gości, nauczycieli, rodziców i starszych kolegów. Obchody wieńczy widowisko słowno-muzyczne tematycznie związane z powstaniem. Jeden ze scenariuszy (autorstwa polonistki Cecylii Glapiak) uzyskał I nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu!