DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie informuje, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie przysługuje:

a)   uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę
(w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto).

b)     wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) z wyłączeniem kl. I.

c)   uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki wniosku wraz z załącznikami do pobrania w sekretariacie Szkoły lub tutaj.

 
««  start « poprz. 31 32 33 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1761 - 1761 z 1761