UWAGA!

UWAGA! RODZICE I UCZNIOWIE!

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Kąkolewie odbędzie się 2 września 2019 roku według następującego harmonogramu:
- 8.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla przedszkolaków w patio Szkoły,
- 9.00 – msza święta dla uczniów w kościele parafialnym w Kąkolewie (uczniowie ustawiają
  się o 8.45 na boisku rekreacyjnym i pod opieką wychowawców przechodzą do kościoła),
-10.00 – uroczystość w patio Szkoły dla uczniów klas I-VIII z udziałem Gości i całej       
  społeczności szkolnej.

Dowóz uczniów mieszkających poza Kąkolewem:
- 8.00 – wszystkie dzieci z Grodziska,
- 8.20 – dzieci z Frankowa,
- 8.25 – dzieci z Dobramyśli,
- 8.30 – dzieci z Łoniewa.


 
PÓŁKOLONIE 2019 - PODSUMOWANIE

Jak ten czas biegnie…! Już od dwudziestu lat dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Kąkolewie w dwa ostatnie tygodnie lipca mogą uczestniczyć w półkoloniach. Początki, rok 2000, były skromne – 43 dzieci i wszystkie zajęcia w Szkole. A potem zrodził się pomysł nauczycieli, aby powołać Stowarzyszenie POMOC, którego zadaniem będzie między innymi organizacja wypoczynku letniego. Organizacja pozarządowa powstała w Szkole, do dziś przy Szkole działa, korzystając ze szkolnych pomieszczeń i życzliwości Dyrekcji. Tworzy ją grupa nauczycieli, którzy przez cały rok monitorują potrzeby uczniów i w uzasadnionych przypadkach udzielają wsparcia, współpracują z leszczyńskim Bankiem Żywności, a latem organizują półkolonie. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, zatem wszystkie swe działania opiera o dotacje od instytucji i osób prywatnych. Letni wypoczynek finansuje Gmina Osieczna. Zainteresowanie nim, tak ze strony dzieci, jak i rodziców jest bardzo duże. Pierwsze pytania o terminy zgłoszeń padają najczęściej na początku wiosny. Tak było i w tym roku. Z przykrością musiano odmówić ponad 30 chętnym. W pierwszym tygodniu półkolonii w zajęciach uczestniczyło 100 dzieci z klas I-IV, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podzielone zostały na siedem grup. Każdą opiekował się nauczyciel. Organizatorzy ułożyli program już na początku maja, bo właśnie wtedy wystąpiono z wnioskiem do władz Gminy Osieczna o przyznanie dotacji. Zaplanowano wycieczki do miejsc ciekawych, inspirujących i bezpiecznych. W Kleszczewie, niewielkiej wsi w naszej Gminie, działa „Lawendowa Manufaktura”. Zaproponowane przez jej właścicielkę zajęcia okazały się bardzo zajmujące, wyciszające, rozwijające. Dzieci poznały zasady hodowli lawendy, posadziły sadzonki, które zabrały do domu, wysłuchały informacji o walorach tego zioła i jego zastosowaniu w różnych dziedzinach, wykonywały prace plastyczne z motywem lawendowym, kosztowały lawendowego ciasta i napoju. Opiekunki z radością odnotowały, że najbardziej ruchliwi chłopcy z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem wykonywali swoje zadania. Były też radosne harce i zabawy w grupach na terenie posesji, podczas których zadbano o zdrową sportową rywalizację. W ramach poznawania kultury materialnej przodków i budzenia dumy z faktu bycia Wielkopolanami zaproponowano dzieciom wyjazd do Muzeum Kolejnictwa w Wolsztynie i zajęcia w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Rozrywki i wiedzy o życiu innych narodów dostarczyły zajęcia w wiosce indiańskiej w Ostaszowie na Dolnym Śląsku. Przez kilka godzin półkoloniści poznawali codzienne  życie, obowiązki kobiet i mężczyzn, zasady polowania i walki, wychowywanie dzieci, rozrywki i wierzenia szczepów indiańskich. Wielką frajdę sprawiło im zwiedzanie muzeum wypchanych zwierząt z całego świata. O tym, że mieszkanie na wsi nie gwarantuje znajomości maszyn i innych pojazdów rolniczych, a także   niektórych zwierząt hodowlanych, dzieci przekonały się podczas wizyty w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Egzotyczne zwierzęta podziwiały piątego dnia wypoczynku w bardzo lubianym  zoo w Poznaniu. Największym zainteresowaniem cieszyły się jak zwykle słonie, flamingi, żyrafy i niedźwiedzie. Atrakcją dnia był przejazd kolejką Maltanka. Pierwszy tydzień półkolonii przebiegał pod znaniem ładnej pogody i był bardzo bezpieczny. Rozmowy z dziećmi przekonały opiekunki, że nasi uczniowie są chłonni wiedzy, że uczą się chętnie i potrafią się właściwie zachowywać w miejscach publicznych.
W drugim tygodniu półkolonii wypoczywało 49 uczniów z klas V-VII podzielonych na trzy grupy. Program przygotowany dla nich wymagał często skupienia, myślenia i … wytrwałości. Pierwszy dzień poświęcony był wędrówce po Osiecznej w celu rozwiązania questu o Powstaniu Wielkopolskim na naszym terenie. Tego dnia w kinie w Lesznie uczestnicy zajęć obejrzeli nową wersję „Króla Lwa”. Ćwiczeń intelektualnych nie zabrakło we wtorek podczas zwiedzania opactwa benedyktynów w Lubiniu. Tu młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem słuchali o historii obiektu, jego wystroju, dniu dzisiejszym, a szczególnie interesowało ich codzienne życie, zajęcia, obowiązki żyjących w klasztorze ojców. Z barwnej opowieści ojca przewodnika dowiedzieli się np., że benedyktyni na całe życie przypisani są do jednego klasztoru, że zakonne imię jest im wybierane przez zwierzchników. Wiedza zdobyta w Lubiniu i tego samego dnia w Cichowie wykorzystana została podczas rozwiązywania krzyżówki. Praca nad nią wymagała współpracy i dała młodym ludziom wiele radości. Trzy zespoły, które dowiodły, że uważnie słuchały i wiele zapamiętały, otrzymały upominki.                                   
Wielką frajdę sprawili organizatorzy dzieciom, proponując trzydniowy wyjazd nad Jezioro Żywieckie w Beskidzie Małym. To teren chyba rzadziej odwiedzany przez mieszkańców naszej Gminy (dzieci zupełnie go nie znały), a wyjątkowo piękny. Kwatery mieściły się na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu tuż przy brzegu jeziora. Wydawać by się mogło, że na wędrówki czasu było niewiele, a jednak wypoczywający jeszcze pierwszego dnia weszli na Łysy Groń (około 600 m n.p.m.), pokonując bardzo strome jej zbocze. Drugiego dnia kolejką wjechali na górę Żar, gdzie obserwowali starty paralotni i zawody kolarskie. Już na własnych nogach zeszli wokół potężnego zbiornika wodnego do Międzybrodzia Żywieckiego. Przez okna autokaru obserwowali panoramę Beskidu Małego i podziwiali miejscowości górskie położone wokół Żywca, m.in. Milówkę, rodzinną wieś śpiewających braci Golców. Intensywny dzień zwiedzania zakończył rejs po Jeziorze Żywieckim. Wszyscy wrażliwi, kochający piękno, spokój, urodę polskiej ziemi musieli się poczuć bardzo usatysfakcjonowani. Po powrocie była jeszcze kąpiel w dużym basenie, było ognisko, smażenie kiełbasek, chóralne śpiewy i pożegnany spacer brzegiem jeziora. W drodze powrotnej grupa zatrzymała się w Krakowie, by podziwiać Wawel, Sukiennice, Rynek i bulwary nad Wisłą. Należy chyba podkreślić, że podczas tego wyjazdu półkoloniści zwycięsko przeszli próbę spędzania czasu bez telefonów komórkowych. W zamian były zabawy i gry na boisku oraz „nocne Polaków rozmowy”.

Półkolonie 2019 zakończyły się w piątkowy wieczór. Były bardzo udane i dla wszystkich uczestników bezpieczne. Organizatorzy dziękują Gminie Osieczna w osobie Burmistrza Pana Stanisława Glapiaka, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie Alinie Żalik oraz firmie KAN-BUD i Pani Dyrektor Annie Szyrmer. Szczególne podziękowania należy złożyć opiekunkom dzieci. Na półkoloniach pracowały (w kolejności alfabetycznej) Panie: Agnieszka Andrzejewska-Śmiejczak, Bogna Drebot, Cecylia Glapiak, Eliza Kosmalska, Sława Pietrowicz, Anna Poprawska, Sławomira Praczyk, Bogna Rzetelska, Martyna Sowińska, Sylwia Walenciak. Pomocą w rozliczeniu dotacji służyła księgowa ZS Pani Dorota Adamczak.

 
 
DRUGI TYDZIEŃ PÓŁKOLONII - HARMONOGRAM

22 LIPCA – PONIEDZIAŁEK

8.45 - zbiórka w Szkole
         - wyjazd do Osiecznej w celu rozegrania gry terenowej
         - seans filmowy w kinie w Lesznie
około 14.30 – powrót do Kąkolewa

23 LIPCA – WTOREK

8.30 - zbiórka
        - wyjazd do Lubinia i Cichowa
około 13.30 – powrót

24 – 26 LIPCA – ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

Wyjazd do Zarzecza, wędrówki po terenie Beskidu Małego

24. 07. – zbiórka przy Szkole o godz. 6.00
26. 07. – przewidywany powrót o 19.00

Szczegółowe informacje przekazywane będą półkolonistom każdego dnia. Informacje ważne dla Rodziców zamieszczać będziemy na stronach internetowych Szkoły.

 
HARMONOGRAM PIERWSZEGO TYGODNIA PÓŁKOLONII

15 lipca - Warsztaty w Lawendowej Manufakturze w Kleszczewie

- 8.30 – zbiórka w Szkole 
- 9.00 – wyjazd z Kąkolewa
- ok. 14.00 – powrót do Kąkolewa

16 lipca - Muzeum Kolejnictwa w Wolsztynie i zajęcia w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski

- 8.00 – zbiórka w Szkole 
- 8.15 – wyjazd z Kąkolewa
- ok. 15.30 – powrót do Kąkolewa

17 lipca - Zajęcia warsztatowe w wiosce indiańskiej w Przemkowie 
- 7.15 – zbiórka w Szkole
- 7.30 – wyjazd z Kąkolewa
- ok. 17.00 – powrót do Kąkolewa

18 lipca - Zwiedzanie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie; Skansen Minia- tur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach

- 8.15 – zbiórka w Szkole
- 8.30 – wyjazd z Kąkolewa
- ok. 14.30 - powrót

19 lipca - Spacer po poznańskim ZOO; przejazd kolejką Maltanka.

- 7.50 – zbiórka w Szkole 
- 8.00 – wyjazd z Kąkolewa
- ok. 16.00 - powrót


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

* W pierwszym tygodniu w zajęciach uczestniczyć będzie 100 dzieci z ubiegłorocznych klas I-IV. Wszystkie dostarczyły wypełnione przez Rodziców KARTY i uiściły opłatę. 
* Każdego dnia prosimy zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie i inne artykuły żywnościowe, ponieważ nie przewiduje się zbiorowego wyżywienia. Do picia zalecamy wodę; napoje gazowane powodują często kłopoty żołądkowe. 
* Prosimy ubierać dziecko zgodnie z prognozą pogody. Dodatkowy sweterek zawsze można zostawić w autokarze, dlatego wskazany jest strój „na cebulkę”.
* Przypominamy o podaniu dzieciom z chorobą lokomocyjną odpowiedniego leku.
* Dzieci mogą zabierać telefony komórkowe; niewskazany jest drogi sprzęt, organizatorzy i opiekunowie nie będą odpowiadać za jego ewentualne zniszczenie lub zaginięcie.
* Jak w latach ubiegłych prosimy o systematyczne odwiedzanie strony www.zskakolewo.pl lub szkolnego FB, na których na bieżąco umieszczać będziemy wszystkie informacje dotyczące półkolonii.

 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ZESPOLE SZKÓŁ W KĄKOLEWIE

Czerwcowe dni roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Kąkolewie przejdą z pewnością do historii instytucji z tej chociażby racji, że po raz pierwszy Szkołę kończyło aż pięć klas: trzy gimnazjalne i dwie ósme, razem 108 młodych ludzi. Wśród absolwentów znalazła się grupa, która jako pierwsza rozpoczynała naukę, mając lat sześć. Ta sytuacja spowodowała, że nagradzanie i wyróżnianie najzdolniejszych, najpracowitszych, utalentowanych rozłożyć trzeba była na kilka etapów. Już w poniedziałek 17 czerwca przygotowano kolejny w tym roku szkolnym tzw. apel nagrodowy. Tego dnia Pani Dyr. Alina Żalik wręczyła 42 uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce i inne sukcesy (konkursy, osiągnięcia sportowe). Trzy klasy reprezentujące trzy grupy wiekowe zostały laureatami wewnętrznego konkursu o tytuł SUPERKLASY. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców odebrali przewodniczący klas IIIa, IVa i VIIIa z Paniami wychowawczyniami. Trzynaścioro uczniów nie opuściło żadnego dnia nauki i oni również otrzymali dyplomy i książki. Podziękowano ochotnikom parającym się dystrybucją „Przeglądu Osieckiego” i uczestnikom różnorodnych konkursów tematycznych, artystycznych  i sportowych.
Względy organizacyjne spowodowały, że uroczyste nagradzanie za pracę w kończącym się roku szkolnym zaplanowano w grupach wiekowych. Najwcześniej nagrody otrzymali uczniowie klas I-III. Za wysokie wyniki w nauce wyrażone oceną opisowa dzieci odebrały odznakę WZOROWY UCZEŃ, dyplom, list gratulacyjny dla rodziców i nagrodę książkową. Dyplomem, listem gratulacyjnym i wartościową książką  nagrodzono także uczniów klas IV-VII, którzy wypracowali średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,75 i najwyższe oceny zachowania.
Uroczystości przebiegały z udziałem licznie przybyłych rodziców i bliskich uczniów oraz zaproszonych gości: Burmistrza Gminy Osieczna Stanisława Glapiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Lewickiego i radnych Rady Miejskiej w Osiecznej, radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego, zastępcy Burmistrza Gminy Osieczna Stefana Kuśnierka, sołtysów wsi obwodu Szkoły, przyjaciela Szkoły dra Stanisława Jędrasia, przedstawiciela Stowarzyszenia Comenius w Lesznie Ryszarda Wielebskiego, emerytowanych pracownic pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły. Część oficjalna przebiegała w niezwykle podniosłej atmosferze. Centralne miejsca szkolnego patio zajęli absolwenci. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Szkoły, wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wymarszem delegacji do miejsc pamięci, którymi uczniowie się opiekują. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Dyr. Alina Żalik mówiła m.in. o radości pracy z zaangażowanymi uczniami, o szczęściu, jakie nauczycielowi i jego podopiecznym dają widoczne rezultaty wspólnych działań, o pięknych, nie tylko spektakularnych sukcesach naszych uczniów. Do jej życzeń radosnych i bezpiecznych wakacji nawiązali w swych wystąpieniach Pani Anna Szyrmer, Burmistrz Stanisław Glapiak, Pan Stanisław Jędraś, którzy podkreślali szczególną rolę kąkolewskiej Szkoły w środowisku i gratulowali wysokich wyników w pracy z dziećmi i młodzieżą. W uroczysty sposób nastąpiło przekazanie sztandaru Szkoły. Ustępujący poczet w składzie Natalia Bartosik, Liliana Bassa i Brajan Hylla powierzyli ten najważniejszy symbol Szkoły młodszym kolegom: Annie Szymkowiak, Zuzannie Grzesińskiej i Adamowi Nowackiemu. Rotę przekazania sztandaru wygłosiły Maria Woźna i Paulina Jankowska. Następnie na scenę kolejno wchodzili absolwenci  klas VIIIa, VIIIb, 3ga, 3gb i 3gc, by z rąk Pani Dyr. Aliny Żalik i wychowawców: Pani Anny Poprawskiej, Pani Teresy Rosińskiej, Pana Dominika Nowackiego, Pana Dariusza Maćkowiaka i Pani Martyny Sowińskiej odebrać wraz z gratulacjami dyplomy ukończenia Szkoły, a w ostatnim dniu roku szkolnego świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Nagród było niezwykle dużo, bo świadectwa z wyróżnieniem wypracowało aż 94 uczniów, a 57 otrzymało średnią ocen 5 i więcej. Najwyższa średnia ocen w Szkole wyniosła 5,72.
Uczniowie ostatnich klas, a było ich 25, którzy mieli średnią ocen 5 i więcej udekorowani zostali także biało-czerwoną szarfą. Oprócz nagród książkowych za celujące, bardzo dobre i wysokie wyniki w nauce bardzo liczna grupa absolwentów otrzymała upominek od Rady Rodziców za godne reprezentowanie Szkoły w różnorodnych konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i zawodach sportowych oraz za pracę społeczną na rzecz klasy i Szkoły. Tę nagrodę otrzymało kilkudziesięciu absolwentów.
Dyr. Alina Żalik rozstrzygnęła konkurs Najlepszy Uczeń Szkoły. W kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężyła Nina Żalik, a za nią uplasowali się Małgorzata Biernacik i Mateusz Matysiak. Wśród gimnazjalistów najwięcej punktów zgromadziła Liliana Bassa, drugie miejsce zajęła Marta Walenciak, trzecie Weronika Mikołajczak. Nagrody zwyciężczyniom ufundował Burmistrz Stanisław Glapiak, za drugie miejsce nagradzała Dyr. Alina Żalik, za trzecie Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Szyrmer. Burmistrz Stanisław Glapiak nagrodził też laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów Lilianę Bassę i jej opiekunkę Panią Cecylię Glapiak, laureatów XXIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce: Małgorzatę Biernacik,  Eryka Kasprzaka, Weronikę Mikołajczak, Martę Walenciak i opiekunkę Panią Teresę Rosińską oraz Ninę Żalik i Kacpra Bartkowiaka. Swoją prywatną nagrodę Stanisław Glapiak wręczył Natalii Bartosik. Pani Dyr. Alina Żalik nagrodziła uczennice, które zgromadziły najwięcej punktów z wszystkich części egzaminu: ósmoklasistkę Ninę Żalik i gimnazjalistkę Katarzynę Rosik. Wręczyła też nagrody specjalne Dyrektora Szkoły Natalii Bartosik, Ewie Nowaczyk, Zuzannie Pietrowskiej, Mateuszowi Matysiakowi i Łukaszowi Szyrmerowi. Od lat osiemdziesiątych szczególnie zasłużonych dla Szkoły uczniów wpisuje się do honorowej księgi „Zasłużony dla Szkoły”. Laureat wysłuchuje wpisu odczytywanego przez wychowawcę, stojąc na scenie wraz ze swoimi rodzicami. W tym roku tego zaszczytu dostąpiły absolwentki: Małgorzata Biernacik, Nina Żalik, Liliana Bassa, Weronika Mikołajczak i Marta Walenciak. Pan Ryszard Wielebski wręczył jednorazowe stypendia Amelii Śmiejczak, Jakubowi Fogtowi, Jakubowi Klimpelowi i Marcelowi Maćkowskiemu.
Zgodnie z ceremoniałem absolwenci wygłosili przemówienie pożegnalne. W tym roku napisała je Liliana Bassa, a odczytali przedstawiciele wszystkich kończących Szkołę klas: Paulina Bartkowiak, Alicja Bączyk, Liliana Bassa, Mateusz Mróz i Filip Jakubiak. Z kolei powodzenia w nowych szkołach absolwentom życzyła w swym wystąpieniu siódmoklasistka Amelia Wiler.
Kiedy w 2002 roku pierwszy rocznik gimnazjalistów kończył Szkołę w Kąkolewie zdecydowano, że na pożegnanie corocznie przygotowywany będzie spektakl teatralny – komedia. Osiemnaście razy na scenie w patio stawali absolwenci, by bawić widzów adaptacjami dzieł Fredy, Moliera, Gogola, Drdy, Bałuckiego. Tegoroczni gimnazjaliści przygotowali „Poskromienie złośnicy” wg W. Szekspira. Adaptacji tekstu dramatu wielkiego Anglika dokonały i spektakl wyreżyserowały Panie Cecylia Glapiak i Martyna Sowińska. Dekorację w formie muralu namalowały Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa, łączniki muzyczne przygotował Pan Domini Nowacki. Niełatwo nauczyć się tekstu szesnastowiecznego, tekstu Szekspira w szczególności, będąc uczniem gimnazjum, a jednak wszyscy wykonawcy do występu przygotowali się wspaniale. Na opanowanie ról mieli zaledwie cztery tygodnie, a przecież nie zapomnieli, nie zgubili żadnej kwestii. Byli zabawni, przekonujący, prawdziwi i wzbudzili entuzjazm wśród publiczności. Tytułową złośnicę zagrała Marta Walenciak, a „poskromił” ją Petruccio w wykonaniu Natalii Bartosik, jednak  wszystkim wykonawcom należą się brawa i gratulacje.
Równie piękne, choć o innym charakterze, pożegnanie przygotowali ósmoklasiści. Zmierzyli się ze scenariuszem Pani Anny Poprawskiej, który wierszem, prozą i piosenką, wesoło, ale też melancholijnie i lirycznie podsumowywał lata pobytu w Szkole i lekcyjno – korytarzowe życie uczniów. Pomysłowe wykorzystanie i dostosowanie do szkolnych realiów tekstów znanych piosenek oraz ich zabawna interpretacja ruchem sprawiły, że i występujący, i publiczność bawili się doskonale. Klasy ósme (prawie w całości) pracowały z Autorką scenariusza i Panem Dominikiem Nowackim.
Bardzo wzruszający był ostatni akt uroczystości, gdy wszyscy absolwenci w symboliczny sposób pożegnali etap nauki w Zespole Szkół w Kąkolewie, rzucając w górę birety i śpiewając w pełnym składzie znany utwór „Ale to już było…” Wszyscy pracownicy i goście obdarowani zostali też pięknymi różami. Ostatnie dni roku szkolnego 2018/2019 na długo pozostaną w pamięci ich uczestników.

 

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 166 - 220 z 1928