ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 czerwca o godz.8.00 Ksiądz Proboszcz Ryszard Kuchta odprawił mszę świętą w intencji uczniów i pracowników Szkoły. O 9.15 rozpoczęła się uroczystość w patio. P.Wicedyrektor Cecylia Glapiak serdecznie powitała zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna – P.Stanisława Glapiaka, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Osiecznej – P. Mariolę Pazołę, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Osiecznej – P.Alojzego Karolczaka, Starszą Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – P.Irenę Sierpowską-Glapiak, Księdza Proboszcza Ryszarda Kuchtę, Państwa Radnych Rady Miejskiej w Osiecznej: P.Zofię Białą, Renatę Helińską, Henrykę Pawlak, Halinę Bartkowiak oraz P.: Stanisława Prałata i Henryka Siepaka, Państwa sołtysów: P.Paulinę Leciejewską z Frankowa i P.Remigiusza Przybylskiego z Łoniewa i Piotra Jankowskiego z Kąkolewa, Radę Rodziców naszej Szkoły z przewodniczącą – P. Justyną Katarzyńską, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie – P.Bożenę Zbiorczyk, Wicedyrektora Firmy KAN-BUD – P.Annę Szyrmer, emerytowanych pracowników Szkoły, Rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to czas podsumowań. Absolwentami Szkoły Podstawowej zostali uczniowie klasy VIa – podopieczni P.Doroty Domagały i VI b – wychowankowie P.Adrianny Pawłowskiej-Kramarczyk. Pogratulowano im wysokiego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów. Za najwyższy wynik z tego testu nagrodzono Adelinę Letza. P.Dyrektor Alina Żalik rozstrzygnęła konkurs na najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej. Została nim Amelia Kuźniak i otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna. Drugie miejsce i nagroda Dyrektora Szkoły przypadły w udziale Adelinie Letza, a trzecie wraz z nagrodą fundowaną przez radę Rodziców Martynie Burdzickiej. W imieniu absolwentów głos zabrała Katarzyna Kretschmer, a w imieniu młodszych koleżanek i kolegów wystąpiła Natalia Zamelek. Szóstoklasiści pod kierunkiem Pań wychowawczyń przygotowali okolicznościową część artystyczną, w której na wesoło pokazali szkolną rzeczywistość. O oprawę muzyczną przedstawienia zadbał P.Dominik Nowacki.

Absolwentami Gimnazjum zostali uczniowie 3ga – wychowankowie P.Marii Joachimiak i 3gb – podopieczni P.Elizy Kosmalskiej. W tym wyjątkowym dla nich dniu usłyszeli wiele bardzo miłych słów i od Pani Dyrektor, i od Pana Burmistrza, i od Pani Wizytator, i od Przewodniczącej Rady Rodziców. Gratulowano im przede wszystkim wspaniałych wyników egzaminu gimnazjalnego, doceniono również ich sukcesy i naukowe, i artystyczne, i sportowe, także zaangażowanie w życie Szkoły. Nagrodę za najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Weronika Kosmalska (za część humanistyczną i z języka angielskiego) oraz Jakub Jędrzychowski (za część matematyczno-przyrodniczą i z języka niemieckiego). W prestiżowym konkursie „Najlepszy Uczeń Gimnazjum” zwyciężyła Weronika Kosmalska. Nagrodę dla niej ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, drugi był Kamil Gąska, który otrzymał nagrodę Dyrektora Szkoły, a trzecie miejsce zajął Jakub Jędrzychowski, którego obdarowała nagrodą Rada Rodziców. Pani Radna Zofia Biała dodatkową nagrodą uhonorowała Magdalenę Katarzyńską, doceniając w ten sposób jej talent śpiewaczy. Wpisem do Honorowej Księgi „Zasłużony dla Szkoły” nagrodzono Weronikę Kosmalską, Magdalenę Dudziak, Magdalenę Katarzyńską, Patryka Koniecznego i Kamila Gąskę. W tym ważnym momencie uczniom towarzyszyli na scenie ich Rodzice. Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna nagrodził laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i ich opiekunów, czyli Weronikę Kosmalską – laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i P.Annę Poprawską, Jakuba Jędrzychowskiego – laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i P.Danutę Bednarczyk oraz laureatów XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – Zofię Nowaczyk i Kamila Gąskę oraz P.Teresę Rosińską. W imieniu absolwentów przemawiali Adrianna Muszczak i Jakub Jędrzychowski. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów wystąpił Mikołaj Rachmajda. Podczas uroczystości odbyło się też przekazanie sztandaru. Nowy poczet sztandarowy tworzą: Mikołaj Domagała, Jadwiga Lester i Karolina Rzepecka. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa z rąk Pani Dyrektor. Dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie, Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe. Ci absolwenci, którzy mieli średnią ocen 5,00 lub wyższą, dodatkowo uhonorowani zostali biało-czerwoną szarfą.

Absolwenci na pożegnanie ze szkolną sceną pod kierunkiem P.Anny Poprawskiej wystawili trzyaktową komedię Michała Bałuckiego pt. „Klub kawalerów’. Swój aktorski talent, zasługując na uznanie i gromkie brawa publiczności, pokazali: występujący w głównych rolach - Magdalena Dudziak, Weronika Kosmalska, Żaneta Fischer, Magdalena Katarzyńska, Kamil Gąska, Damian Gregor, Krystian Jakubiak, Klaudiusz Jaraczewski, Jakub Jędrzychowski, Adam Marciniak oraz bohaterowie drugiego planu: Agnieszka Bartkowiak, Marek Mazankiewicz, Sebastian Figański, Tomasz Jędrzychowski, Daria Walkowiak, Hanna Glapiak, Monika Konopka, Patryk Andrzejewski i Piotr Kretschmer. Nie zabrakło również piosenek w wykonaniu utalentowanych śpiewaków, kwiatów – wyrazu wdzięczności dla nauczycieli i pracowników Szkoły, życzeń pomyślności w nowych szkołach i w życiu, także  łez, które po dziewięciu wspólnie spędzonych latach same napływały i do uczniowskich, i do rodzicielskich, i do nauczycielskich oczu… Doskonałą pamiątką na długie lata będzie wspólna fotografia, do której absolwenci stanęli razem pracownikami Szkoły.

FOTORELACJA - SP [1]

FOTORELACJA - SP [2]

FOTORELACJA - SP [3]

FOTORELACJA - GIMNAZJUM

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »