ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Rok szkolny zakończyliśmy bardzo uroczyście. W sposób szczególny żegnaliśmy absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. P.Dyrektor Alina Żalik w swoich wystąpieniach wymieniła liczne i znaczące sukcesy uczniów i ich nauczycieli w nauce, w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Pogratulowała uczniom, nauczycielom i rodzicom bardzo wysokich wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Podkreśliła, że tak dobre funkcjonowanie Szkoły jest możliwe dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości wszystkich pracowników Szkoły, rodziców i organu prowadzącego. Zgodnie z ceremoniałem absolwenci oraz uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali świadectwa z rąk Pań Dyrektor i Pań wychowawczyń: Anny Poprawskiej – kl.VIa, Iwony Kubasik – kl.VIb, Łucji Kretschmer – kl.3ga i Danuty Bednarczyk – kl.3gb. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręczono nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale również za zaangażowanie w życie Szkoły i klasy oraz za godne reprezentowanie Szkoły w konkursach i zawodach. Wręczała je przewodnicząca Rady Rodziców P.Justyna Katarzyńska. Absolwentów, którzy mieli średnią ocen 5,00 lub wyższą, dodatkowo uhonorowano biało-czerwoną szarfą. Zasłużyli na to: z VI a: Bartosz Szczerbal, z VIb: Zofia Nowaczyk, Wiktoria Sawicka, Wiktoria Jankowska i Paulina Woźniak, z 3ga: Monika Baum, Dawid Majewski i Dorota Stężycka oraz z 3gb: Piotr Prymas, Paulina Bąk, Michalina Skorupska, Aneta Stachowska, Daria Michałkowska i Klaudia Skrzypczak. Rozstrzygnięto konkurs o tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły. W Szkole Podstawowej została nim Zofia Nowaczyk, która otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Sawicka, którą nagrodziła Pani Dyrektor, a trzecie miejsce i nagrodę Rady Rodziców zdobył Bartosz Szczerbal. W Gimnazjum na podium stanęły: na najwyższym stopniu Aneta Stachowska, na drugim Monika Baum, a na trzecim Paulina Bąk. Wyróżniono też uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów z egzaminów zewnętrznych. W Szkole Podstawowej była to Zofia Nowaczyk, a w Gimnazjum Paulina Bąk. Burmistrz – P.Stanisław Glapiak nagrodził laureatów konkursów przedmiotowych i ich nauczycieli-opiekunów: Paulinę Bąk – laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego oraz P.Annę Poprawską, Piotra Prymasa – laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz P.Elizę Kosmalską, Zofię Nowaczyk, Kamila Gąskę, Patryka Fischera i Mikołaja Domagałę – laureatów XV Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce oraz P.Teresę Rosińską. Rozstrzygnięto Konkurs o tytuł SUPERKLASY. W kategorii klas I-III SP zwyciężyli uczniowie IIIb – podopieczni P.Ewy Łapawy, w grupie klas IV-VI SP wygrała Va – klasa P.Doroty Domagały, a wśród gimnazjalistów 2ga – wychowankowie P.Marii Joachimiak. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców. W szczególny sposób, bo wpisem do Honorowej Księgi Zasłużony dla Szkoły zostali uhonorowani absolwenci Gimnazjum: Monika Baum, Paulina Bąk, Daria Michałkowska, Monika Rozwalka, Aneta Stachowska, Dominik Lira, Dawid Majewski, Jakub Prałat i Piotr Prymas. Wszyscy obecni wysłuchali treści pamiątkowych wpisów. Uczniowie odebrali dyplomy, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Magdalenę Katarzyńską nagrodzono za spektakularne sukcesy w konkursach śpiewaczych i za udział w licznych uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Radna Rady Miejskiej w Osiecznej P.Zofia Biała za całoroczną wzorową pracę i postawę uczniowską nagrodziła Jakuba Jędrzychowskiego. W trakcie uroczystości odbyło się przekazanie sztandaru Szkoły. Absolwenci: Daria Michałkowska, Paulina Bąk i Dawid Majewski najważniejszy symbol Szkoły przekazali Jakubowi Jędrzychowskiemu, Magdalenie Katarzyńskiej i Agnieszce Bartkowiak. Rotę przekazania odczytały Edyta Koschel i Weronika Kosmalska. Szóstoklasistom życzyła powodzenia w gimnazjum Oliwia Jezierska, gimnazjalistów pożegnała Żaneta Fischer, a w imieniu absolwentów z ciepłymi słowami wystąpiła Natalia Frąckowiak. Zgodnie z ceremoniałem absolwenci pożegnali się ze szkolną społecznością spektaklem teatralnym. Szóstoklasiści przygotowali go według scenariusza i pod okiem Pań wychowawczyń oraz P.Dominika Nowackiego. W swym przedstawieniu rozstrzygali niezwykle istotny problem: kochać szkołę czy kochać wakacje. Gimnazjaliści wystawili jednoaktową komedię Henryka Sienkiewicza pt. „Zagłoba swatem”. Reżyserią zajęły się P.Cecylia Glapiak i Anna Poprawska. Muzykę przygotował P. Dominik Nowacki. Występujący w sztuce uczniowie przez godzinę bawili publiczność i zdumiewali talentem aktorskim. Scenografię do obu sztuk wykonały P.Eliza Kosmalska, Ewa Łapawa i Małgorzata Suszek. Wszystkich młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą prowadziła, debiutując w tej roli, P.Martyna Sowińska, przebiegła w bardzo podniosłej i wyjątkowej atmosferze. Wzięli w niej udział zaproszeni goście i wielu rodziców. Pożegnaniu Szkoły przez absolwentów Gimnazjum towarzyszyło wzruszenie, nie obyło się bez łez, zwłaszcza podczas wykonania utworu „Szczęśliwej drogi już czas”. Zabierający głos w trakcie uroczystości P. Dyrektor Alina Żalik, Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna P. Stanisław Glapiak i przewodnicząca Rady Rodziców P.Justyna Katarzyńska życzyli wszystkim uczniom i pracownikom Szkoły pięknych, udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

FOTORELACJA [1]- SZKOŁA PODSTAWOWA          FOTORELACJA [1]- GIMNAZJUM

FOTORELACJA [2]- SZKOŁA PODSTAWOWA          FOTORELACJA [2]- GIMNAZJUM

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »