ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I POWIATOWE OBCHODY 92. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Tegoroczne Święto Patrona było wyjątkowe, bo połączone z powiatowymi obchodami 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Z tego powodu do naszej Szkoły przybyło wielu gości: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Wojciech Ziemniak, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego – Pan Marian Mielcarek, Wicestarosta Leszczyński – Pan Jarosław Wawrzyniak, Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna – Pan Stanisław Glapiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej – Pan Roman Lewicki, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pan Zbigniew Haupt, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Pani Barbara Zatorska, proboszcz parafii Kąkolewo – ks.Ryszard Kuchta, który wcześniej odprawił mszę św. w intencji bohaterskich Powstańców Wielkopolskich, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin powiatu leszczyńskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu leszczyńskiego. Nie zabrakło oczywiście emerytowanych pracowników Szkoły i rodziców naszych uczniów.

Zgodnie ze szkolną tradycją pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły, nabywając w ten sposób pełnię praw uczniowskich. Rotę ślubowania odczytała Pani Agnieszka Andrzejewska-Śmiejczak – wychowawczyni klasy Ic, pierwszej w historii Szkoły złożonej z dzieci sześcioletnich. Z rąk Pani Dyrektor Aliny Żalik i Wicedyrektor Cecylii Glapiak dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Pani Justyna Katarzyńska, a w imieniu starszych koleżanek i kolegów życzenia najmłodszym złożył Adrian Szczepaniak.

Nagrody i dyplomy z rąk Pana Wicestarosty, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie odebrali uczniowie, którzy w Wewnątrzszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły – organizowanym w trzech kategoriach wiekowych – zajęli I, II i III miejsce.

Podczas uroczystości o randze Powstania Wielkopolskiego i roli jego bohaterów w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń mówili: Dyrektor ZS w Kąkolewie – Pani Alina Żalik, Wicestarosta Leszczyński i jednocześnie autor książek o przebiegu Powstania Wlkp. na terenie gmin Osieczna i Krzemieniewo – Pan Jarosław Wawrzyniak, Pan poseł Wojciech Ziemniak, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Barbara Zatorska oraz regionalista, redaktor naczelny „Zeszytów Osieckich” – Pan dr Stanisław Jędraś.

Scenariusz okolicznościowego przedstawienia pt. „Czas ludzi dobrej woli” napisała Pani Martyna Sowińska. Uczniowie – jak zwykle – zagrali wspaniale, wzruszyli widzów, opowiedzieli historię Powstania Wlkp. z perspektywy jego uczestników i uświadomili, że „choć dziwny jest ten świat”, to zwycięstwo było możliwe, bo nie brakowało „ludzi dobrej woli”. Występ przygotowali pod kierunkiem Pań Martyny Sowińskiej i Cecylii Glapiak, które spektakl wyreżyserowały, oraz Pana Dominika Nowackiego, który zadbał o oprawę muzyczną. Scenografię wykonały Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa.

Społeczność naszej Szkoły z pewnością długo będzie pamiętać to wyjątkowe, bo w randze uroczystości powiatowej, Święto Patrona. Pamiątką po nim będzie nie tylko kronikarski zapis i galeria zdjęć, ale również prezenty od gości – książki, które wzbogacą szkolną bibliotekę.

FOTORELACJA (1)     FOTORELACJA (2)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »