ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLUCZEM DO SUKCESU WIELKOPOLSKIEGO GIMNAZJALISTY

Uczniowie klasy 2ga biorą udział w projekcie „Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”, który realizowany jest pod egidą CDN w Pile. Pierwszy etap polegał na 150-godzinnym szkoleniu, w którym uczestniczyli nauczyciele języka polskiego, matematyki, chemii i fizyki. Drugi etap to realizacja od 1.09.2010 r. do 31.05.2012 r. dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczniowie i prowadzący zajęcia nauczyciele zostali wyposażeni w pomoce naukowe – m.in. słowniki, poradniki językowe, przyrządy geometryczne. Dotrą do Szkoły również zestawy do eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz tablica interaktywna. Spodziewane efekty realizacji projektu to m.in. wyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego, lepsze oceny, podniesienie motywacji do nauki, rozbudzenie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności społecznych przydatnych w dalszej nauce i pracy zawodowej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »