ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, rodzice, pracownicy Szkoły i uczniowie, których serdecznie powitała prowadząca uroczystość Wicedyrektor Cecylia Glapiak.

Na scenie z rąk Dyrektor A.Żalik i wychowawców świadectwa odebrali wszyscy absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz uczniowie wyróżniający się w nauce z wszystkich pozostałych klas. Ci, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (za średnią ocen nie mniejszą niż 4.75 i za bardzo dobre lub wzorowe zachowanie), zostali nagrodzeni książką ufundowaną przez Radę Rodziców, a ich Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Absolwenci, którzy mieli średnią ocen 5.0 lub wyższą, dodatkowo zostali uhonorowani biało-czerwoną szarfą. Tego zaszczytu dostąpili: spośród szóstoklasistów Patryk Fischer, Mikołaj Domagała i Blanka Prałat, a spośród uczniów klas trzecich Gimnazjum Joanna Kosmalska, Marlena Pełczyńska, Ewelina Kmiecik, Weronika Witak oraz Paulina Jankowska i Daria Nowaczyk. Dyrektor A.Żalik rozstrzygnęła prestiżowy konkurs Najlepszy Uczeń Szkoły. W Szkole Podstawowej został nim Mikołaj Domagała, drugie miejsce zajął Patryk Fischer, a trzecie Weronika Zdziebkowska. W Gimnazjum na podium stanęły dziewczęta. Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Kmiecik, drugie Joanna Kosmalska, a trzecie Marlena Pełczyńska. Nagrodę za pierwsze miejsce ufundował i wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, drugą Dyrektor Szkoły, a trzecią Rada Rodziców. Za najwyższy wynik sprawdzianu szóstoklasistów wyróżniono Jadwigę Lester, a za najwyższy z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego Joannę Kosmalską (138 p.), Ewelinę Kmiecik (133 p.) i Marlenę Pełczyńską (133 p.). Do Honorowej Księgi „Zasłużony dla Szkoły” zgodnie z tradycją za wiele imponujących osiągnięć, za wzorową postawę uczniowską zostały wpisane Ewelina Kmiecik, Joanna Kosmalska i Marlena Pełczyńska. Dziewczęta wysłuchały treści wpisu, stojąc na scenie w obecności rodziców. Pani Dyrektor wyróżniła też wielu uczniów za sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na wniosek wychowawców Pań Iwony Fiebich (VIb), Martyny Sowińskiej (VIa), Teresy Rosińskiej (3ga) i Pana Dominika Nowackiego (3gb) nagrodzono też tych uczniów, którzy na rzecz klasy i Szkoły pracowali w sposób szczególny. Radna M.Biała wręczyła nagrodę Szymonowi Dudziakowi za aktywność na rzecz szkolnej społeczności, a Dyrektor A.Żalik doceniła starania Patrycji Glapiak. Nie zapomniano również o tych, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu całego roku szkolnego. Podczas uroczystości zakończenia roku w Gimnazjum nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru z rąk Szymona Dudziaka, Joanny Kosmalskiej i Eweliny Kmiecik w ręce Dawida Majewskiego, Darii Michałkowskiej i Pauliny Bąk. Rotę przekazania odczytała Ewelina Jaraczewska, a przyjęcia Monika Rozwalka. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscach pamięci narodowej. Udanych wakacji życzyła uczniom i pracownikom Szkoły przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Justyna Katarzyńska. W imieniu gimnazjalistów pożegnalne przemówienie wygłosiły Weronika Witak i Klaudia Piskorek. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów głos zabrała Monika Rozwalka. Nie obyło się bez łez, kwiatów i podziękowań. Szóstoklasiści na pożegnanie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali wesołe przedstawienie o tym, że warto się uczyć. Gimnazjaliści – zgodnie z dziewięcioletnią tradycją – ze Szkołą pożegnali się wystawieniem komedii – tym razem był to Molierowski „Skąpiec”. Reżyserią zajęły się Panie Cecylia Glapiak i Anna Poprawska. O oprawę muzyczną zadbał Pan Dominik Nowacki, a o dekoracje Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa.

Absolwentom Gimnazjum i Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, i Dyrektor Alina Żalik, i Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Justyna Katarzyńska gratulowali bardzo wysokich wyników egzaminu i życzyli dostatnia się do wybranych szkółoraz pomyślności w życiu. Wszystkim życzono udanych wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w fotogalerii.

FOTORELACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA

FOTORELACJA - GIMNAZJUM

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »