WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE - DZIAŁANIA SZÓSTOKLASISTÓW

Szóstoklasiści w ramach projektu „Wychowanie przez czytanie” dyskutowali o pięknie. Literackim punktem wyjścia było opowiadanie Barbary Kosmowskiej pt. „Fan-fatalne zauroczenie”. Uczniowie, wykorzystując m.in. rutyny krytycznego myślenia, próbowali ustalić, co może być piękne. W Answer Garden pojawiło się mnóstwo różnych odpowiedzi, w tym wyjątkowo celna – WSZYSTKO. Szóstoklasiści próbowali uszeregować rodzaje piękna: odróżnili wewnętrzne, duchowe od zewnętrznego, materialnego, także trwałe od ulotnego, stworzone przez naturę od stworzonego przez człowieka. Oglądając obrazy, zwłaszcza portrety, zauważyli, że kanony piękna się zmieniały w różnych epokach. Dzięki fotografiom dostrzegli też, że w różnych kulturach co innego jest uznawane za piękne. Przedstawiona w opowiadaniu historia przekierowała myślenie uczniów na najcenniejsze piękno – piękno duchowe. Na przekór współczesności, w której piękno zewnętrzne urosło do rangi czegoś najistotniejszego i jest – niestety – miarą oceny ludzi, stworzyli listę cech i czynów, które składają się na piękno duchowe. W dyskusji pojawił się też problem obiektywizmu i subiektywizmu. Szóstoklasiści zastanawiali się, czy istnieje piękno obiektywne… W literaturze i w filmach szukali bohaterów, którzy mogliby służyć jako przykłady w dyskusji o prymacie piękna duchowego nad pięknem zewnętrznym. Pojawił się m.in. Quasimodo - Dzwonnik z Notre-Dame – o odrażającym wyglądzie, ale dobrym sercu. Przywołano też Białą Czarownicę z „Opowieści z Narnii” – piękną, ale złą.
Efektem pracy były prezentacje multimedialne poświęcone pięknu, ilustrujące to, co działo się na zajęciach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »