Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas2215019

Śnieg

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH I ICH RODZICÓW

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ZESPOLE SZKÓŁ W KĄKOLEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Niniejsze zasady opracowane zostały zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

16 czerwca, godz. 9.00  – język polski, s. 8 (sala gimnastyczna)

17 czerwca, godz. 9.00 – matematyka, s.8 (sala gimnastyczna)

18 czerwca, godz. 9.00 – język angielski

                                         s. 21 – uczniowie z numerami A04 – A21 oraz B13 i B14,

                                         s. 34 – uczniowie z numerami A01 – A03 oraz B15 – B23,

                                         s. 37 – uczniowie z numerami B01 – B12.

ZN – zespół nauczycieli nadzorujący przebieg egzaminu w danej sali.

I Informacje podstawowe

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dotyczy ucznia, członka komisji, pracownika administracji i obsługi), która nie miała kontaktu z osobą przebywająca w domu na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  2. Podczas egzaminu w Szkole mogą przebywać wyłącznie: uczniowie klas ósmych, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do utrzymania czystości i dezynfekcji, pracownicy odpowiednich służb, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  3. W Szkole nie będzie zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.
  4. Ósmoklasiści nie przynoszą do Szkoły telefonów komórkowych, książek, maskotek.
  5. Ósmoklasiści podczas egzaminu korzystają tylko z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym tuszem, zapasowy długopis/pióro, linijka na egzamin z ma-tematyki).
  6. Zdający mogą przynieść własną butelkę wody i posiłek; wszystkie rzeczy osobiste na czas egzaminu zostawiają w swojej szafce. 

II Bezpieczeństwo osobiste

1. Uczniowie czekający na wejście do Szkoły lub do sali egzaminacyjnej zachowują odstęp 1,5 metra.

2. Drzwi wejściowe do Szkoły oraz drzwi do sal egzaminacyjnych będą otwarte, aby wchodzący nie musieli dotykać klamek; wyjątek stanowi egzamin z języka angielskiego.

3. Należy zakrywać usta i nos, czekając na wejście do Szkoły, sali egzaminacyjnej, na terenie całej Szkoły do momentu zajęcia miejsca przy wylosowanym stoliku.

4. Po wejściu do Szkoły należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w pobliżu drzwi wejściowych; pojemniki z płynem znajdują się także w każdej sali egzaminacyjnej.

5. Po zajęciu miejsca przy wylosowanym stoliku uczeń może zdjąć maseczkę.

6.  Ponowne założenie maseczki obowiązuje, gdy:

a) do ucznia podchodzi członek ZN,

b) uczeń musi wyjść do toalety,

c) uczeń podchodzi do ZN w celu oddania pracy,

d) uczeń opuszcza salę egzaminacyjną.

7. Członkowie ZN w trakcie czynności organizacyjnych zobowiązani są nosić maseczki i mieć założone rękawiczki.

8. Członkowie ZN mogą zdjąć maseczki podczas obserwacji przebiegu egzaminu, ale przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.

9. Zdający i członkowie ZN mogą mieć zasłonięte usta i nos podczas całego egzaminu.

10. Ustawienie stołów w sali egzaminacyjnej zapewnia bezpieczny dla zdających i członków ZN odstęp co najmniej 1,5 – metrowy w każdym kierunku.

11. Członkowie ZN powinni do minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej,  ale niezbędne jest czasowe nadzorowanie pracy zdających z pozycji stojącej.

12. Sale egzaminacyjne będą wietrzone co godzinę, także w trakcie egzaminu. Stoły i krzesła

w salach egzaminacyjnych będą dezynfekowane przed i po egzaminie.

III Dodatkowe procedury bezpieczeństwa

        1. W dniach egzaminu ósmoklasiści przychodzą do Szkoły według następujących zasad:

            a) 16 i 17 czerwca uczniowie klasy VIIIb przychodzą o godz. 8.15, czekają przed wejściem
                 od strony sali gimnastycznej, zachowując bezpieczną odległość społeczną,

            b) 16 i 17 czerwca uczniowie klasy VIIIa przychodzą o godz. 8.25, gromadzą się  na boisku
                 rekreacyjnym i przechodzą do sali egzaminacyjnej pod opieką nauczyciela,
            c) 18 czerwca uczniowie klas VIIIa i VIIIb mieszkający w Kąkolewie przychodzą o godz.
                8.30 i czekają odpowiednio: VIIIa na boisku rekreacyjnym, VIIIb przy wejściu do sali
                gimnastycznej

            c) przywóz uczniów odjezdnych codziennie od godz. 7.20 (wyjazd autobusu z Kąkolewa)
                według trasy: Frankowo, Łoniewo, Grodzisko. 

        2.Po zakończeniu egzaminu uczniowie nie gromadzą się przy Szkole w celu omówienia wrażeń i wymiany uwag; mogą to uczynić poprzez media społecznościowe z domu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »