Gościmy

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas2215059

Śnieg

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Zespole Szkół w Kąkolewie od 25 maja 2020 roku

Zasady bezpieczeństwa wynikające z procedur obowiązujące Nauczycieli i uczniów klas ósmych

 1. Do Szkoły przychodzą tylko Nauczyciele i uczniowie zdrowi, niekichający, niekasłający, bez podwyższonej temperatury.
 2. Uczniowie i Nauczyciele przychodzą do Szkoły w maseczkach; mogą je zdjąć po zajęciu miejsca w sali.
 3. Przy drzwiach wejściowych do Szkoły (wejście od strony sali gimnastycznej) uczniowie i Nauczyciele dezynfekują dłonie.
 4. Każdy uczeń cały czas pobytu w Szkole pracuje przy tym samym stoliku, nie zmienia miejsca. Między salami przemieszczają się Nauczyciele.
 5. Sale, w których odbywają się konsultacje, przygotowane są zgodnie z wytycznymi GIS.
 6. Uczeń korzysta tylko z osobistych przyborów szkolnych.

 

Konsultacje odbywać się będą od  25 maja do 12 czerwca br.

 

KLASA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

GRUPA

PRZEDMIOT

SALA

NAUCZYCIEL

 

 

VIIIa

środa

12.15

    1

matematyka

22

Ł.Kretschmer

środa

12.15

2

j.polski

32

A.Poprawska

środa

ok. 13.05

1

j.polski

22

A.Poprawska

środa

ok. 13.05

2

matematyka

32

Ł.Kretschmer

piątek

11.15

1

j.angielski

37

J.Jagielska

piątek

12.30

2

j.angielski

34

J.Jagielska

 

 

VIIIb

piątek

11.15

1

matematyka

22

Ł.Kretschmer

piątek

11.15

2

j.polski

33

M.Sowińska

piątek

12.05

1

j.polski

22

M.Sowińska

piątek

12.05

2

matematyka

33

Ł.Kretschmer

środa

11.15

1

j.angielski

37

A.Rosadzińska

środa

12.30

2

j.angielski

34

A.Rosadzińska

 

Zasady bezpieczeństwa wynikające z procedur obowiązujące Nauczycieli i uczniów klas I - VII

 

 1. Od 1 czerwca 2020 roku Nauczyciele i uczniowie maja możliwość przeprowadzania konsultacji na terenie Szkoły. Uczestniczyć w nich mogą tylko osoby zdrowe.
 2. Nauczycieli i uczniów obowiązują procedury bezpieczeństwa sanitarnego zalecane przez GIS (m.in. maseczki, dezynfekcja dłoni przy wejściu do budynku od strony sali gimnastycznej, bezpieczna odległość społeczna).
 3. Uczeń może uczestniczyć w konsultacjach po pisemnej informacji przekazanej poprzez dziennik elektroniczny Nauczycielowi przedmiotu przez Rodzica.
 4. Termin spotkania proponuje Nauczyciel przedmiotu, zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół.
 5. Szkoła zapewnia wymogi sanitarne zalecane przez GIS dotyczące m.in. liczby uczniów mogących przebywać w danej sali lekcyjnej, dezynfekcji w sali.
 6. Konsultacje odbywają się w salach wyznaczonych przez Dyrektora ZS.
 7. Cały czas trwa kształcenie na odległość, czyli i Rodzice, i uczniowie mają możliwość konsultowania się z Nauczycielami w trybie online.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od 25 maja 2020 roku:

a) we wtorki w godz. 1300 – 1500,

b) w piątki w godz. 1100 – 1300.

 1. Aby skorzystać z biblioteki, należy wejść do Szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej.
 2. Obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego: noszenie maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie bezpiecznej odległości społecznej.
   
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »