Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas2215069

Śnieg

INFORMACJA DYREKCJI ZESPOŁU SZKÓŁ W KĄKOLEWIE

Szanowni Państwo! Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Kąkolewie!

Drodzy Uczniowie!

Przesyłamy informację o zmianach w organizacji nauczania dzieci, które od 25 marca 2020 roku będzie realizowane jako kształcenie na odległość, zwane też nauczaniem zdalnym.

 

1. Od 25 marca 2020 roku zajęcia dla Państwa dzieci będą odbywały się według nowego planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

2. Nauczyciele w ramach tego planu prowadzić będą lekcje przy użyciu różnych komunikatorów: dziennika elektronicznego, Messengera, Skypa.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest do podejmowania aktywności, odbierania i pracy z materiałami dostarczonymi przez Nauczycieli zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Materiały przesyłane będą wieczorem dnia poprzedzającego zajęcia w panelu „zadanie domowe” w dzienniku elektronicznym.
Prosimy, aby Państwo sprawdzali w imieniu dzieci ich dostępność, a ewentualne problemy zgłaszali Nauczycielowi.

4. Podejmowana aktywność ze wskazanymi materiałami dawać będzie podstawę do wystawiania oceny pracy ucznia.

5. Obecność podczas wszystkich zajęć jest obowiązkowa i będzie odnotowywana w dzienniku. W przypadku choroby ucznia Rodzice zobowiązani są poinformować o tym Wychowawcę klasy.

6. Nauczyciele są dostępni dla uczniów podczas prowadzonych lekcji, a dla Rodziców i uczniów również każdego dnia w wyznaczonym przez siebie terminie, o którym poinformują zainteresowanych.
Formy konsultacji: poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, komunikatory.

 

7. Podczas prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wolno stronom wykonywać nagrań i fotografować (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku – tzw. RODO).

Wszystkim Państwu, Uczniom i Waszym Bliskim życzymy dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha.

 

Z poważaniem

Alina Żalik

Dyrektor Zespołu Szkół

w  Kąkolewie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »