ZAPRASZAMY NA TUTORING

Uczniowie! Rodzice naszych uczniów!

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem o tutoringu i do zgłoszenia się dziecka! Warto!

CZYM JEST TUTORING?

„Tutoring jest metodą reprezentującą bardzo ważny nurt edukacji, który możemy określić mianem edukacji spersonalizowanej. W tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka (…).
Szukając definicji tutoringu, możemy powiedzieć, że jest to metoda rozwoju człowieka opierająca się na relacji mistrz – uczeń, wymagająca wzajemnego zaufania, indywidualnego oraz integralnego podejścia do podopiecznego. Nadrzędną motywacją tutora jest dobro podopiecznego. Tutor to mądry nauczyciel, który towarzyszy, rozwija, wspiera, umiejętnie wyznacza szlak poszukiwań. Celem dobrego tutora jest przygotowanie swojego podopiecznego do tego, by świetnie radził sobie w momencie, kiedy tutora już nie będzie. Jest to umiejętne łączenie przywództwa, autorytetu, a jednocześnie samodzielnych poszukiwań podopiecznego.”

„Tutoring to stawianie wyzwań intelektualnych, przyjazna praca nad rozwojem charakteru, radość ze wspólnego odkrywania nowych obszarów wiedzy, nowych umiejętności i postaw”.
„Tutoring jest metodą, która ma pomóc młodym ludziom osiągnąć wielkość, nauczyć ich odpowiedzialności, podejmowania wyzwań, czerpania z kultury, stawania się elitą w dobrym sensie tego słowa”.
                                                                                                                           Piotr Czekierda

DLA KOGO JEST TUTORING?

Dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i doświadczyć czegoś nowego, którzy chcą poszerzać wiedzę i nabywać nowych umiejętności, ale też dla tych, którzy chcą przełamać własne ograniczenia i pokonać na przykład nieśmiałość…

JAK DŁUGO TRWA TUTORING?

To zwykle 8-10 indywidulanych spotkań z tutorem w ustalonym wspólnie terminie.

CO ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W TUTORINGU?

Do końca lutego należy zgłosić się do Pań: Anny Poprawskiej, Sławomiry Praczyk, Martyny Sowińskiej i Aliny Żalik.

DLACZEGO WARTO?

To będzie dobry, rozwijający, satysfakcjonujący i efektywnie spędzony czas!


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »