ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

22 stycznia w patio szkolnym odbyła się coroczna uroczystość - Święto Patrona Szkoły. Powstańcy Wielkopolscy byli obecni w tym dniu nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale i w słowach, myślach, wspomnieniach zgromadzonych gości i całej społeczności. Odświętne spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz zaśpiewania hymnu państwowego. Delegacje złożyły kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej. Następnie prowadząca uroczystość powitała zaproszonych gości i przyjaciół: Sekretarza Gminy Osieczna Pana Sławomira Kosmalskiego, Radnego Powiatu Leszczyńskiego Pana Karola Neumana, Radnych Rady Miejskiej: Panie Paulę Juskowiak, Ewę Pietraszewską, Panów Mariusza Mikołajczaka, Jarosława Glapiaka. Święto Patrona Szkoły uświetnili swoją obecnością także sołtysi wsi obwodu Szkoły: Panie Agata Kowalska z Kąkolewa oraz Henryka Pawlak z Dobramyśli, ksiądz proboszcz Ryszard Kuchta, Dyrektorzy szkół z Osiecznej i Świerczyny: Panie Beata Zborowska i Monika Witkowska – Triller oraz Pan Jacek Matecki, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Szyrmer, regionalista dr Stanisław Jędraś. Serdeczne słowa powitania powędrowały także w stronę emerytowanych pracowników oraz całej społeczności szkolnej.
Kolejno na scenie zaprezentowali się pierwszoklasiści z Paniami wychowawczyniami Agnieszką Andrzejewską – Śmiejczak i Ewą Maśląką. Uczniowie w obecności rodziców, gości, nauczycieli i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Z rąk Pań Wicedyrektor Cecylii Glapiak i Barbary Kaczmarek - Kryś i Pani reprezentującej Radę Rodziców otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.
Następnie rozstrzygnięto Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Powstańcach Wielkopolskich. W tym roku uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Zgłębiali wiedzę na temat powstania, korzystając z broszur przygotowanych przez nauczycieli. Najmłodsi recytowali wiersze o tematyce powstańczej, starsi brali udział w quizie, śpiewali pieśni związane tematycznie z konkursem, najstarsi opowiadali o jednym dniu z życia powstańca. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i książkami.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był spektakl pt. „Kamienica” przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Tym razem uwaga wszystkich widzów została skierowana na stary budynek, który przemówił. A mówił pięknie, sentymentalnie i mądrze o przeszłości, bez której nie byłoby teraźniejszości. Tytułowa Kamienica pokazała zgormadzonym schowek, w którym ukrywała przez wieki niezwykłe historie, w tym opowieść o miłości Zosi i powstańca. Rozbudziła wyobraźnię publiczności, uświadomiła zgromadzonym, że choć świat się zmienia, to pewne wartości będą wieczne – miłość, wiara, rodzina. Kamienica, żegnając się z widzami, życzyła im odwagi w codziennym procesie poznawania i zdobywania świata. Prosiła, aby czasami zatrzymać się i posłuchać – oddechu budynków, śmiechu drzew, rozmowy ptaków. Przedstawienie na podstawie autorskiego scenariusza wyreżyserowała Pani Martyna Sowińska, o oprawę muzyczną zadbał Pan Dominik Nowacki, a scenografię przygotowały Panie Ewa Łapawa, Donata Szymańska i Ewa Maśląka.
Święto Patrona Szkoły prowadziła Pani Martyna Sowińska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »