ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ZESPOLE SZKÓŁ W KĄKOLEWIE

Czerwcowe dni roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Kąkolewie przejdą z pewnością do historii instytucji z tej chociażby racji, że po raz pierwszy Szkołę kończyło aż pięć klas: trzy gimnazjalne i dwie ósme, razem 108 młodych ludzi. Wśród absolwentów znalazła się grupa, która jako pierwsza rozpoczynała naukę, mając lat sześć. Ta sytuacja spowodowała, że nagradzanie i wyróżnianie najzdolniejszych, najpracowitszych, utalentowanych rozłożyć trzeba była na kilka etapów. Już w poniedziałek 17 czerwca przygotowano kolejny w tym roku szkolnym tzw. apel nagrodowy. Tego dnia Pani Dyr. Alina Żalik wręczyła 42 uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce i inne sukcesy (konkursy, osiągnięcia sportowe). Trzy klasy reprezentujące trzy grupy wiekowe zostały laureatami wewnętrznego konkursu o tytuł SUPERKLASY. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców odebrali przewodniczący klas IIIa, IVa i VIIIa z Paniami wychowawczyniami. Trzynaścioro uczniów nie opuściło żadnego dnia nauki i oni również otrzymali dyplomy i książki. Podziękowano ochotnikom parającym się dystrybucją „Przeglądu Osieckiego” i uczestnikom różnorodnych konkursów tematycznych, artystycznych  i sportowych.
Względy organizacyjne spowodowały, że uroczyste nagradzanie za pracę w kończącym się roku szkolnym zaplanowano w grupach wiekowych. Najwcześniej nagrody otrzymali uczniowie klas I-III. Za wysokie wyniki w nauce wyrażone oceną opisowa dzieci odebrały odznakę WZOROWY UCZEŃ, dyplom, list gratulacyjny dla rodziców i nagrodę książkową. Dyplomem, listem gratulacyjnym i wartościową książką  nagrodzono także uczniów klas IV-VII, którzy wypracowali średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,75 i najwyższe oceny zachowania.
Uroczystości przebiegały z udziałem licznie przybyłych rodziców i bliskich uczniów oraz zaproszonych gości: Burmistrza Gminy Osieczna Stanisława Glapiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Lewickiego i radnych Rady Miejskiej w Osiecznej, radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego, zastępcy Burmistrza Gminy Osieczna Stefana Kuśnierka, sołtysów wsi obwodu Szkoły, przyjaciela Szkoły dra Stanisława Jędrasia, przedstawiciela Stowarzyszenia Comenius w Lesznie Ryszarda Wielebskiego, emerytowanych pracownic pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły. Część oficjalna przebiegała w niezwykle podniosłej atmosferze. Centralne miejsca szkolnego patio zajęli absolwenci. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Szkoły, wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wymarszem delegacji do miejsc pamięci, którymi uczniowie się opiekują. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Dyr. Alina Żalik mówiła m.in. o radości pracy z zaangażowanymi uczniami, o szczęściu, jakie nauczycielowi i jego podopiecznym dają widoczne rezultaty wspólnych działań, o pięknych, nie tylko spektakularnych sukcesach naszych uczniów. Do jej życzeń radosnych i bezpiecznych wakacji nawiązali w swych wystąpieniach Pani Anna Szyrmer, Burmistrz Stanisław Glapiak, Pan Stanisław Jędraś, którzy podkreślali szczególną rolę kąkolewskiej Szkoły w środowisku i gratulowali wysokich wyników w pracy z dziećmi i młodzieżą. W uroczysty sposób nastąpiło przekazanie sztandaru Szkoły. Ustępujący poczet w składzie Natalia Bartosik, Liliana Bassa i Brajan Hylla powierzyli ten najważniejszy symbol Szkoły młodszym kolegom: Annie Szymkowiak, Zuzannie Grzesińskiej i Adamowi Nowackiemu. Rotę przekazania sztandaru wygłosiły Maria Woźna i Paulina Jankowska. Następnie na scenę kolejno wchodzili absolwenci  klas VIIIa, VIIIb, 3ga, 3gb i 3gc, by z rąk Pani Dyr. Aliny Żalik i wychowawców: Pani Anny Poprawskiej, Pani Teresy Rosińskiej, Pana Dominika Nowackiego, Pana Dariusza Maćkowiaka i Pani Martyny Sowińskiej odebrać wraz z gratulacjami dyplomy ukończenia Szkoły, a w ostatnim dniu roku szkolnego świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Nagród było niezwykle dużo, bo świadectwa z wyróżnieniem wypracowało aż 94 uczniów, a 57 otrzymało średnią ocen 5 i więcej. Najwyższa średnia ocen w Szkole wyniosła 5,72.
Uczniowie ostatnich klas, a było ich 25, którzy mieli średnią ocen 5 i więcej udekorowani zostali także biało-czerwoną szarfą. Oprócz nagród książkowych za celujące, bardzo dobre i wysokie wyniki w nauce bardzo liczna grupa absolwentów otrzymała upominek od Rady Rodziców za godne reprezentowanie Szkoły w różnorodnych konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i zawodach sportowych oraz za pracę społeczną na rzecz klasy i Szkoły. Tę nagrodę otrzymało kilkudziesięciu absolwentów.
Dyr. Alina Żalik rozstrzygnęła konkurs Najlepszy Uczeń Szkoły. W kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężyła Nina Żalik, a za nią uplasowali się Małgorzata Biernacik i Mateusz Matysiak. Wśród gimnazjalistów najwięcej punktów zgromadziła Liliana Bassa, drugie miejsce zajęła Marta Walenciak, trzecie Weronika Mikołajczak. Nagrody zwyciężczyniom ufundował Burmistrz Stanisław Glapiak, za drugie miejsce nagradzała Dyr. Alina Żalik, za trzecie Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Szyrmer. Burmistrz Stanisław Glapiak nagrodził też laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów Lilianę Bassę i jej opiekunkę Panią Cecylię Glapiak, laureatów XXIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce: Małgorzatę Biernacik,  Eryka Kasprzaka, Weronikę Mikołajczak, Martę Walenciak i opiekunkę Panią Teresę Rosińską oraz Ninę Żalik i Kacpra Bartkowiaka. Swoją prywatną nagrodę Stanisław Glapiak wręczył Natalii Bartosik. Pani Dyr. Alina Żalik nagrodziła uczennice, które zgromadziły najwięcej punktów z wszystkich części egzaminu: ósmoklasistkę Ninę Żalik i gimnazjalistkę Katarzynę Rosik. Wręczyła też nagrody specjalne Dyrektora Szkoły Natalii Bartosik, Ewie Nowaczyk, Zuzannie Pietrowskiej, Mateuszowi Matysiakowi i Łukaszowi Szyrmerowi. Od lat osiemdziesiątych szczególnie zasłużonych dla Szkoły uczniów wpisuje się do honorowej księgi „Zasłużony dla Szkoły”. Laureat wysłuchuje wpisu odczytywanego przez wychowawcę, stojąc na scenie wraz ze swoimi rodzicami. W tym roku tego zaszczytu dostąpiły absolwentki: Małgorzata Biernacik, Nina Żalik, Liliana Bassa, Weronika Mikołajczak i Marta Walenciak. Pan Ryszard Wielebski wręczył jednorazowe stypendia Amelii Śmiejczak, Jakubowi Fogtowi, Jakubowi Klimpelowi i Marcelowi Maćkowskiemu.
Zgodnie z ceremoniałem absolwenci wygłosili przemówienie pożegnalne. W tym roku napisała je Liliana Bassa, a odczytali przedstawiciele wszystkich kończących Szkołę klas: Paulina Bartkowiak, Alicja Bączyk, Liliana Bassa, Mateusz Mróz i Filip Jakubiak. Z kolei powodzenia w nowych szkołach absolwentom życzyła w swym wystąpieniu siódmoklasistka Amelia Wiler.
Kiedy w 2002 roku pierwszy rocznik gimnazjalistów kończył Szkołę w Kąkolewie zdecydowano, że na pożegnanie corocznie przygotowywany będzie spektakl teatralny – komedia. Osiemnaście razy na scenie w patio stawali absolwenci, by bawić widzów adaptacjami dzieł Fredy, Moliera, Gogola, Drdy, Bałuckiego. Tegoroczni gimnazjaliści przygotowali „Poskromienie złośnicy” wg W. Szekspira. Adaptacji tekstu dramatu wielkiego Anglika dokonały i spektakl wyreżyserowały Panie Cecylia Glapiak i Martyna Sowińska. Dekorację w formie muralu namalowały Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa, łączniki muzyczne przygotował Pan Domini Nowacki. Niełatwo nauczyć się tekstu szesnastowiecznego, tekstu Szekspira w szczególności, będąc uczniem gimnazjum, a jednak wszyscy wykonawcy do występu przygotowali się wspaniale. Na opanowanie ról mieli zaledwie cztery tygodnie, a przecież nie zapomnieli, nie zgubili żadnej kwestii. Byli zabawni, przekonujący, prawdziwi i wzbudzili entuzjazm wśród publiczności. Tytułową złośnicę zagrała Marta Walenciak, a „poskromił” ją Petruccio w wykonaniu Natalii Bartosik, jednak  wszystkim wykonawcom należą się brawa i gratulacje.
Równie piękne, choć o innym charakterze, pożegnanie przygotowali ósmoklasiści. Zmierzyli się ze scenariuszem Pani Anny Poprawskiej, który wierszem, prozą i piosenką, wesoło, ale też melancholijnie i lirycznie podsumowywał lata pobytu w Szkole i lekcyjno – korytarzowe życie uczniów. Pomysłowe wykorzystanie i dostosowanie do szkolnych realiów tekstów znanych piosenek oraz ich zabawna interpretacja ruchem sprawiły, że i występujący, i publiczność bawili się doskonale. Klasy ósme (prawie w całości) pracowały z Autorką scenariusza i Panem Dominikiem Nowackim.
Bardzo wzruszający był ostatni akt uroczystości, gdy wszyscy absolwenci w symboliczny sposób pożegnali etap nauki w Zespole Szkół w Kąkolewie, rzucając w górę birety i śpiewając w pełnym składzie znany utwór „Ale to już było…” Wszyscy pracownicy i goście obdarowani zostali też pięknymi różami. Ostatnie dni roku szkolnego 2018/2019 na długo pozostaną w pamięci ich uczestników.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »