PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W każdym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Kąkolewie, zachęcani i wspierani przez nauczycieli, mierzą się z zadaniami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W tym roku szkolnym za Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego i Wojewódzki Konkurs Matematyczny tak dla gimnazjalistów, jak i ósmoklasistów odpowiedzialny był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Udział w takim konkursie musi być suwerenną i przemyślaną decyzją ucznia, wymaga bowiem solidnej pracy oraz dużego zaangażowania i uczestnika, i jego naukowego opiekuna (jak czasem nazywa się nauczycieli), i rodziców, których wsparcie jest w tym procesie niezbędne. Jesienią 2018 roku z radością odnotowaliśmy, że nasi uczniowie licznie zgłosili się do konkursowej rywalizacji. Obrazuje to poniższe zestawienie.
SZKOŁA PODSTAWOWA – etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - 19 uczestników
Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 10 uczestników
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - 20 uczestników
Wojewódzki Konkurs Historyczny - 1 uczestnik
Wojewódzki Konkurs  Fizyczny - 4 uczestników
Wojewódzki Konkurs Chemiczny - 5 uczestników
Wojewódzki Konkurs Biologiczny - 4 uczestników.
Warto tu przypomnieć, że zakres materiału przewidzianego do opanowania i powtórzenia dla celów konkursowych był na tyle obszerny, a czas przygotowań od ogłoszenia regulaminów   do daty etapu szkolnego na tyle krótki, że do rywalizacji najczęściej przystępowali ósmoklasiści, uczniowie młodsi sporadycznie.

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół uczy się 62 gimnazjalistów. Oni również licznie zgłosili się do udziału w proponowanych im konkursach.
GIMNAZJUM – etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - 8 uczestniczek
Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 7 uczestników
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - 6 uczestników
Wojewódzki Konkurs Historyczny - 3 uczestników
Wojewódzki Konkurs  Fizyczny - 2 uczestników
Wojewódzki Konkurs Chemiczny - 5 uczestników
Wojewódzki Konkurs Biologiczny - 7 uczestników
Wojewódzki Konkurs Geograficzny - 1 uczestniczka

Testy konkursowe przesyłane przez Organizatora na etap szkolny są zazwyczaj trudne. Awans do kolejnego etapu już jest sukcesem, dlatego zamieszczamy nazwiska uczniów, którzy tę poprzeczkę rywalizacji z rówieśnikami z Wielkopolski pomyślnie pokonali.
SZKOŁA PODSTAWOWA – etap rejonowy
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
– Nina Żalik VIIIa i Małgorzata Biernacik VIIIa, opiekun P. Anna Poprawska
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
– Nina Żalik  VIIIa i Franciszek Michalak VIIIa, opiekun P. Łucja Kretschmer
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – Nina Żalik VIIIa, opiekun P. Agnieszka Handke
Wojewódzki Konkurs  Fizyczny – Franciszek Michalak VIIIa, opiekun P. Danuta Bednarczyk

GIMNAZJUM – etap rejonowy
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
– Julia Barczyńska 3ga, Liliana Bassa 3ga, Natalia Bartosik 3gb, opiekun P. Cecylia Glapiak; Katarzyna Rosik 3gc, opiekun P. Martyna Sowińska
Wojewódzki Konkurs Chemiczny – Liliana Bassa 3ga i Katarzyna Rosik 3gc, opiekun P. Danuta Bednarczyk

Do zmagań finałowych zakwalifikowały się dwie uczennice:
ze Szkoły Podstawowej – Nina Żalik – Wojewódzki Konkurs Matematyczny
z Gimnazjum – Liliana Bassa - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego.

Etapy ostatnie, finałowe, obu Konkursów, wymagające kilkutygodniowych intensywnych przygotowań, poprzedzone niepewnością i dużym stresem, rozegrane zostały w lutym w szkołach  poznańskich.
Uczestniczkom z naszego Zespołu Szkół przyniosły sukces: Liliana została LAUREATKĄ WKJP („straciła” zaledwie 4 punkty!), a Nina FINALISTKĄ WKM.
Liliana w nagrodę zwolniona będzie z zakresu egzaminu gimnazjalnego dotyczącego języka polskiego. Obie dziewczyny, ich Nauczycielki i Rodzice zapracowali na wielkie gratulacje.

Podziękowania składamy uczniom, którzy mieli chęć przystąpić do konkursowych zmagań. Wszyscy oni poszerzyli swą wiedzę, która, tego jesteśmy pewni, zaowocuje w przyszłej edukacji. Słowa szacunku i podziękowania kierujemy do Państwa Nauczycieli za dodatkową pracę z uczniami. Bez ich wskazówek, życzliwej opieki, godzin spędzonych z konkursowiczami nad zadaniami, testami, wypracowaniami osiągnięcie sukcesu przez dziecko jest prawie niemożliwe.
Uczniowie! Warto dodatkowo pracować, korzystać z propozycji i zaangażowania swoich Nauczycieli, pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, bo to skutkuje sukcesami spektakularnymi, ale też w pracy szkolnej każdego dnia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »