ENGLISH DAY IN OUR SCHOOL

Od 12 listopada obchodzimy w naszej Szkole Tydzień Języka Angielskiego. Realizowanych jest szereg działań. Odbył się I etap Olimpiady Języka Angielskiego „Funny English”, a na miłośników języka angielskiego czekają dodatkowe zadania, których rozwiązania można składać do odpowiednich skrzynek w holu. 15 listopada klasy I-III Szkoły Podstawowej zaprezentowały się w patio, śpiewając po angielsku przygotowane piosenki: „Yellow duck Iam calling you”, „Alphabet”, „Every Day I eat some bananas” i „ I can swim”. Został przeprowadzony quiz, podczas którego trzyosobowe zespoły- reprezentanci każdej klasy odpowiadali na pytania lub wykonywali zadania tematyczne. Celem spotkania było uatrakcyjnienie nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji uczniów do zgłębiania jego znajomości. Bardzo ważna była znajomość słownictwa i zwrotów dotyczących liczebników, kolorów, alfabetu, przedmiotów szkolnych, wyposażenia klasy, literowania słów, dolegliwości, udzielania rad, wydawania poleceń, a wszystko po to, by uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności lingwistyczne. Program przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego - Panią Agnieszkę Andrzejewską-Śmiejczak był bardzo bogaty i dostosowany do możliwości dzieci, a co najważniejsze, angażował całe klasy. Pani A.Śmiejczak w przeprowadzeniu quizu pomogła Megan Merta z klasy IVb.
W tym dniu cała Szkoła żyła językiem angielskim, który przestał być tylko kolejnym przedmiotem szkolnym, a stał się okazją do ciekawej i dobrej zabawy. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »