ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zebrali się w patio, aby zakończyć rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystości nagradzano, wyróżniano i honorowano tegorocznych absolwentów oraz wyróżniających się  uczniów z młodszych klas. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej Pan Roman Lewicki, Radni Rady Powiatu Pani Halina Bartkowiak i Pan Marcin Barczyk, Radni Rady Miejskiej w Osiecznej Panowie: Mirosław Forszpaniak, Jarosław Glapiak i  Robert Jaraczewski , sołtysi wsi obwodu Szkoły, przedstawiciel Stowarzyszenia Comenius – Pan Ryszard Wielebski. Radę Rodziców reprezentowały Panie Anna Szyrmer i Paulina Leciejewska. Wśród gości była też emerytowana kadra pedagogiczna szkoły i pracownice niepedagogiczne.
Na początku uroczystości głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół  Pani Alina Żalik, która w swym przemówieniu, zwróciła uwagę, jak ważny w życiu każdego człowiek jest rozwój. Zaprosiła do refleksji nad tym „co wieczne , a co zmienne w edukacji”.  Pogratulowała dzieciom i młodzieży wspaniałych wyników oraz podziękowała nauczycielom, którzy pomagają uczniom rozwijać skrzydła. Z dumą podkreśliła, że absolwent naszej Szkoły jest wyposażony nie tylko w wiedzę, ale również we wspaniałe cechy, jakimi są rzetelność, pracowitość i otwartość na potrzeby innym. Życzyła powodzenia wszystkim, którzy we wrześniu rozpoczną kolejny etap edukacyjnej podróży w nowych szkołach.  Następnie zgodnie z ceremoniałem nastąpiło przekazanie sztandaru Szkoły młodszym uczniom. Nowy poczet sztandarowy tworzą: chorąży Brajan Hylla oraz przyboczne Liliana Bassa i Natalia Bartosik. Kolejno na scenie mogliśmy zobaczyć najlepszych absolwentów, którzy odebrali z rąk Pani Dyrektor i Pań wychowawczyń: Łucji Kretschmer i Elizy Kosmalskiej świadectwa z wyróżnieniem, biało – czerwoną szarfę, list gratulacyjny dla rodziców oraz nagrodę książkową. Ogłoszono również, kto zasłużył na tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły. W tym roku pierwsze miejsce zajął Wojciech Fischer, którego nagrodził Pan Burmistrz, na drugim miejscu uplasował się Kacper Mróz i otrzymał nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół, a Krystian Konkiewicz, z trzecią lokatą, został obdarowany przez Radę Rodziców.  Istotnym punktem ceremonii wręczania wyróżnień był moment odczytania wpisów do honorowej księgi „Zasłużony dla Szkoły”, na który zasłużyli ci uczniowie, którzy w szczególny sposób rozsławili imię Szkoły w Kąkolewie. Są to: Kacper Mróz, Wojciech Fischer i Krystian Konkiewicz. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy najlepiej napisali tegoroczny egzamin gimnazjalny. Część matematyczno – przyrodniczą zdał celująco Kacper Mróz, a z języka angielskiego i w części humanistycznej bezkonkurencyjna okazała się Olga Żabicka.  Stypendium Stowarzyszenia Comenius z rąk Panów Ryszarda Wielebskiego i Romana Lewickiego odebrały Nina Żalik i Amelia Wieczorek. Pan  Burmistrz Stanisław Glapiak nagrodził Kacpra Mroza – laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i jego nauczycielkę – P. Danutę Bednarczyk, Krystiana Konkiewicza, Wojciecha Fischera, Weronikę Mikołajczak, Martę Walenciak i  
Szymona Michałowicza – laureatów Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce i ich nauczycielki – Panie Teresę Rosińską i Ewę Łapawę, Jakuba Fogta – utalentowanego szermierza, Zuzannę Pietrowską – laureatkę Złotej Żabki w dziedzinie literatury i j.polskiego oraz Ninę Żalik zdobywającą laury w konkursach wokalnych.  Pani Dyrektor Alina Żalik nagrodziła dodatkowo Olgę Żabicką, która  na egzaminie gimnazjalnym uzyskała wynik stuprocentowy z trzech zakresów przedmiotowych.
Prywatną nagrodę ufundował, jak co roku,  Pan Stanisław Glapiak i wręczył ją  Oldze Żabickiej, honorując uzyskany przez absolwentkę najlepszy wynik egzaminu.  Pod  koniec części oficjalnej uroczystości świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe odebrali młodsi uczniowie.

W imieniu absolwentów pożegnalne przemówienie wygłosili Wiktoria Biedrzyńska i Wojciech Fischer. Do Koleżanek i Kolegów w imieniu młodszych uczniów zwróciła się Marta Walenciak z klasy 2gc.

Absolwenci pożegnali się z gośćmi i szkolną społecznością spektaklem teatralnym. Na scenie zaprezentowali sztukę Michała Bałuckiego „Komedie z oświatą”. Zmuszająca do refleksji nad współczesnością dawka humoru na wysokim poziomie i kunszt aktorski młodych wykonawców pozostaną na długo w pamięci widzów. Uczniów przygotowała Pani Anna Poprawska, która zaadaptowała oryginalny tekst komedii i wyreżyserowała spektakl. Pan Dominik Nowacki zajął się nagłośnieniem przedstawienia a Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa wykonały piękną scenografię. Zgromadzeni w patio widzowie, doceniając pracę i wysoki poziom przedstawienia nagrodzili aktorów – absolwentów oraz ich polonistkę Panią Annę Poprawską owacjami na stojąco.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego prowadziła Pani Martyna Sowińska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »