PIERWSZOKLASIŚCI NA WYCIECZCE ŚLADAMI HISTORII REGIONU

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 roku stanowi jedną z najbardziej chlubnych kart w historii Polski. Po 100 latach od tamtych wydarzeń zachowało się zadziwiająco dużo pamiątek po nich — grobów, tablic, pomników, które są dowodami naszej pamięci o bohaterach tamtego czasu.

Na wędrówkę „Śladami Powstania Wielkopolskiego” po rejonie Gminy Osieczna wybrali się pierwszoklasiści, którzy odwiedzili pomniki Wielkopolan broniących naszej wolności i niepodległości. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na pomnikach: w kierunku na Nową Wieś, na Kopytkowie, w Osiecznej przy drodze do Leszna. Dzieci zobaczyły również kamienicę na osieckim rynku, pod której ścianami rozegrała się tragedia 21 października 1939 roku. To właśnie tam rozstrzelano trzech Polaków patriotów. Na ścianie budynku widnieje pamiątkowa tablica informująca o bestialskim czynie będącym dziełem hitlerowskiego okupanta.

Następnie uczniowie odwiedzili klasztor Franciszkanów. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, chociażby tego, że jedną z zasad zakonu franciszkanów było budowanie ciemnych ołtarzy bez złoceń. Magnesem przyciągającym zwiedzających i pielgrzymów do klasztoru jest słynący łaskami obraz Matki Boskiej Bolesnej z Dzieciątkiem. Kompozycja przedstawia Matkę Boską czuwającą nad śpiącym Jezusem, która przeczuwa przyszłe bolesne przeżycia. Brat opowiedział dzieciom historię chłopca, który utopił się w osieckim jeziorze, a Matka Boska przywróciła go do życia. Następnie wymienił wszystkie obrazy mieszczące się w poszczególnych ołtarzach m.in. obraz Pana Jezusa na krzyżu, z którego już trzy razy ciekła krew, obrazy św. Anny i Klary, św. Józefa, św. Antoniego - patrona rzeczy zaginionych, św. Franciszka z czaszką, św. Michała Archanioła, św. Jana Chrzciciela, św. Piotra, św. Jana Nepomucena. Dzieci dowiedziały się, że 30 lat temu wybuchł w klasztorze pożar, który zniszczył krzyż, na którym wisiał Jezus. Ogień pochłonął dwie ręce Chrystusa. Zakonnicy odczytali to jako znak, że teraz każdy z nas winien być pomocnikiem Jezusa, bo On nie ma rąk.

Uczniowie wzięli też udział w lekcji, którą przeprowadziła nauczycielka historii - Pani Halina Szajbe. W bardzo przystępny sposób przedstawiła dzieciom drogę naszego kraju do wolności i niepodległości. Pokazała mundur i czapkę powstańca oraz krzyż, który otrzymali żołnierze biorący udział w Powstaniu Wielkopolskim. Przeniosła uczniów w czasy odległe o 150 lat, pokazując im żelazko na „duszę”, lampę naftową, tarkę, na której kobiety dawniej prały ubrania. Dzieci podziękowały Pani H.Szajbe pięknie wykonaną laurką.

Ostatnim punktem wycieczki był cmentarz w Świerczynie, gdzie uczniowie złożyli kwiaty na pomniku poświęconym żołnierzom poległym podczas I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny z Rosją w 1920 roku. Na  nagrobku widnieje napis: „Poległym żołnierzom ku wieczystej chwale!”. Znajdują się też na nim dwie duże tablice marmurowe ze 135 nazwiskami parafian, którzy oddali życie w tych walkach. Pomnik ten to również mogiła poległych powstańców: Jana Majchrzaka z Górki, Jan Kłosłowskiego z Kleszczewa i Franciszka Maćkowiaka z Karchowa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »