ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

15 stycznia był dla naszej Szkoły dniem wyjątkowym, bo Świętem Patrona. O 900 zaproszeni goście, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele wzięli udział we mszy św. odprawionej przez ks. Ryszarda Kuchtę w intencji Powstańców Wielkopolskich. Godzinę później rozpoczęła się uroczystość w patio Szkoły. Prowadziła ją Wicedyrektor Cecylia Glapiak. Zgodnie ze szkolną tradycją pierwszoklasiści – wychowankowie Pań Sławy Pietrowicz i Ewy Maśląki – złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Nabywając pełnię praw uczniowskich, obiecali pilnie się uczyć. Otrzymali też z rąk Dyrektor Aliny Żalik pamiątkowe dyplomy. W imieniu starszych koleżanek i kolegów głos zabrała piątoklasistka – Zofia Nowaczyk. Sukcesów życzyła uczniom również przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Justyna Katarzyńska. Organizatorki Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Panie Ewa Łapawa, Teresa Rosińska i Anna Poprawska podsumowały zmagania w poszczególnych grupach wiekowych. Dyplomy oraz ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe wręczyła uczniom Dyrektor Alina Żalik. Serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę, za życzliwość i za adresowaną do naszych uczniów działalność edukacyjną otrzymali Pan Aleksander Świgoń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa i Pan Tomasz Girtrel – pracownik Nadleśnictwa znany uczniom z zajęć i w salce edukacyjnej, i bezpośrednio w lesie. Pani Dyrektor wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Bardzo nam miło, że – jak zapewnił Pan Aleksander Świgoń – dla Nadleśnictwa Karczma Borowa współpraca z naszą Szkołą również jest przyjemnością. Goście: Pani Wioletta Klak – Dyrektor Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Państwo Wanda Nowak i Janusz Jeske - prezesi Budomontu oraz Pan Zenon Fabiańczyk uczniom i pracownikom Szkoły złożyli życzenia, a na ręce Dyrektor Aliny Żalik upominki. Pięknym dopełnieniem uroczystości był szkolny spektakl poświęcony bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim. Scenariusz to autorskie dzieło Pani Martyny Sowińskiej. W reżyserskim debiucie pomogła Wicedyrektor Cecylia Glapiak. Stroną muzyczną zajął się Pan Dominik Nowacki, a scenografię wykonały Panie Eliza Kosmalska i Ewa Łapawa. Młodzi aktorzy zagrali pięknie, za co otrzymali gromkie brawa.

FOTORELACJA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »