PÓŁKOLONIE: REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII, HARMONOGRAM

Uwaga!

W poniedziałek 16 lipca 2012 r. rozpoczynają się

półkolonie

organizowane przez Stowarzyszenie POMOC.

Przypominamy, że pierwszego dnia w planach jest wycieczka rowerowa.

Spotykamy się w patio Szkoły o 900.

Najmłodsi zostaną dowiezieni na miejsce autobusem.

Wszystkich starszych prosimy o przyjechanie sprawnymi rowerami.

Obowiązkowo należy zabrać ze sobą dobry humor!

Przed półkolonistami dwa intensywne, aktywne, pełne atrakcji tygodnie

spędzone w gronie koleżanek i kolegów pod fachową opieką nauczycieli.

Będzie super!

REGULAMIN
UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „POMOC”
W KĄKOLEWIE

Wychowawcy na półkoloniach dołożą wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach
oraz zorganizować wolny czas w sposób przyjemny i pożyteczny.
- Uczestnikami półkolonii są uczniowie od klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do ostatniej Gimnazjum w Kąkolewie.
- Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach wyznaczonych programem zajęć.
- Wychowawcy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki i z powrotem.
- Uczestnicy półkolonii maja prawo do:
  * spokojnego wypoczynku,
  * uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii,
  * korzystania z materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu,
  * wnoszenia uzasadnionych próśb i skarg.
- Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
  * bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
  * przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  * brać udział w realizacji programu półkolonii,
  * zachowywać higienę osobistą,
  * szanować kolegów, pomagać im w potrzebie, współdziałać w ramach grupy, zachowywać się
     kulturalnie w każdej sytuacji,
  * szanować mienie służące realizacji programu półkolonii.
Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko.
- Samowolne oddalenie się od grupy i opiekunów, niezdyscyplinowanie, niesubordynacja
i nieprzestrzeganie regulaminu
karane będą upomnieniem, w ostateczności wykluczeniem dziecka z udziału w zajęciach ( w takim przypadku nie zostanie zwrócona wpłacona przez rodziców kwota 25 zł).
- W przypadku choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice/ opieku-nowie prawni mogą uzyskać zwrot kwoty z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
- W sprawach nieujętych w tym regulaminie decyzje podejmują kierownik półkolonii z prezesem Zarządu Stowarzyszenia POMOC.

HARMONOGRAM PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE „POMOC” W KĄKOLEWIE

Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się w patio Zespołu Szkół w Kąkolewie.

Data

Godzina rozpoczęcia zajęć

Miejsce realizacji programu

Przewidywany czas zakończenia zajęć

16.07.

poniedziałek

9.00

Piknik na ranczo w Dąbczu(rowery +autobus)

14.15

17.07.

wtorek

8.00

Wrocław – ZOO, ogród japoński
(autobusy)

ok. 16.00

18.07.

środa

9.00

Rekreacja na plaży w Cichowie(autobusy)

14.15

19.07.

czwartek

6.45

Karpacz – spacer na Samotnię, centrum miasta (autobusy)

20.00

20.07.

piątek

9.00

Pływalnia Akwawit – dzieci młodsze

Park linowy – dzieci starsze(autobusy)

ok. 12.30

23.07.

poniedziałek

W zależności od godz. seansu

Cinema City Poznań

Spacer po cytadeli

(autobusy)

ok. 16.00

24.07.

wtorek

9.00

Rekreacja nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej(rowery i autobus)

14.30

25-27.07.

Wg odrębnego planu

Wyjazd w Góry Świętokrzyskie

Wg odrębnego planu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.      Każdego dnia dzieci gromadzą  się w patio Zespołu Szkół w Kąkolewie o godzinie zamieszczonej w harmonogramie półkolonii, tu nastąpi sprawdzenie obecności.

2.      O dokładnej godzinie powrotu szczególnie z dłuższych wycieczek wychowawcy będą informować rodziców, jeśli będzie taka potrzeba, telefonicznie. Dzieci mogą mieć telefony komórkowe.

3.      Kanapki  i napoje dzieci przynoszą z domu, ich spożywanie odbywać się będzie w miejscu organizacji zajęć.

4.      Każdego dnia dzieci otrzymają szczegółową informację – przypomnienie - dotyczącą zajęć w dniu następnym.

5.      Wychowawcy bez wyraźnego zlecenia rodziców nie będą podawać dzieciom żadnych leków.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 10 z 10