ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE

10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, uwaga całej szkolnej społeczności zwrócona była na Ojczyznę.
Na pierwszej lekcji uczniowie z klas I-VI obejrzeli próbę generalną okolicznościowej części artystycznej, w której występowali przedszkolacy i uczniowie. Śpiewacy i recytatorzy przygotowani przez Panie M.Marszałek, B.Drebot, E.Bojanowską – Gnacińską (autorkę scenariusza montażu słowno-muzycznego) i Pana Dominika Nowackiego przypomnieli - związane z utratą i odzyskaniem niepodległości - wydarzenia z polskiej historii, bohaterstwo naszych przodków i powinności patrioty.
Po drugiej lekcji wszyscy uczniowie wzięli udział w patriotycznej grze terenowej. Zadania przygotowane przez Szkolną Komisję Wychowawczą i Państwa wychowawców angażowały uczniów do poznawania lub pogłębiania historii, kształtowały związek z Małą Ojczyzną i uczyły patriotyzmu.
Uczniowie klas I-III zostali w Szkole. W różnych miejscach budynku czekały na nich ciekawe zadania w ALEI ZADAŃ. Najpierw dzieci z kl. I różnymi technikami wykonywały flagi, a drugoklasiści godło, uczniowie klas III przepisywali starannie patriotyczny wiersz i tematycznie ozdabiali kartkę. Następnie w dużej sali gimnastycznej na mapie Polski najmłodsi wskazywali, a starsi również podpisywali Poznań, Wisłę, Warszawę i Morze Bałtyckie. Opisywali strój żołnierza i nazywali poszczególne jego elementy. Oglądali zdjęcia postaci związanych z odzyskaniem niepodległości, przypomnieli lub poznali ich nazwiska i przyporządkowywali podpisy do zdjęć. Na mapie myśli zapisywali skojarzenia związane ze słowem NIEPODLEGŁOŚĆ. Układali godło z puzzli i przypomnieli, czym ono jest, gdzie można je zobaczyć i jak należy traktować symbole narodowe. Odczytywali też szyfr. Na koniec w patio zatańczyli taniec z flagami.
Uczniowie klas IV, V i VI wyruszyli na spacer po Kąkolewie. W orbicie zainteresowań kl. IVa i Vb były dwór Mielżyńskich, kościół parafialny i znajdująca się przy nim mogiła powstańcza, cmentarz oraz ul. Powstańców Wielkopolskich. Konserwator zabytków zajmujący się renowacją pałacu opowiedział uczniom o historii obiektu i o tym, co odkryto podczas prac remontowych. Przy kościele uczniowie poznali historię pomnika i obejrzeli tablice upamiętniające poległych w walkach za Ojczyznę. Na cmentarzu zapalili znicze na grobach powstańców wielkopolskich. Dotarli też na ulicę upamiętniającą patrona Szkoły. Na boisku m.in. ułożyli z rozsypanki tekst piosenki żołnierskiej, zaznaczyli na mapie Kąkolewa trasę swego spaceru, rozwiązali quiz o Józefie Piłsudskim i wykonali opatrunek rannemu żołnierzowi.
Uczniowie klas Va i VIa dotarli do  pomnika pod Nową Wsią i na dworzec kolejowy. Obejrzeli też tablicę upamiętniającą przejazd przez Kąkolewo gen. Hallera. Poznali patriotyczną historię tych miejsc, „ułożyli” z siebie daty 1918 i 2021 oraz dyskutowali o znaczeniu niepodległościowych murali, których wydruki otrzymali od opiekunów.
Siódmoklasiści wykonywali swe zadania w kąkolewskim lesie, pod pomnikiem przy drodze prowadzącej do Trzebani i podczas pieszego powrotu do Szkoły. Uporządkowali teren przy pomniku, zapalili znicze, przypomnieli wydarzenie, które upamiętnia pomnik, ówczesne realia i historię samego pomnika. Nie zabrakło recytacji wiersza „Czyn” Stanisława Grajewskiego i informacji o autorze. Pomnik otrzymał na chwilę wyjątkową, patriotyczną dekorację. Biało-czerwone balony i krepa ozdobiły pobliskie drzewa i krzewy oraz sam pomnik. Uczniowie z kartek ułożyli flagę, litery W jak wolność i N jak niepodległość. Każda klasa zaśpiewała też wybraną piosenkę żołnierską lub patriotyczną. Wszyscy dowiedzieli się, czym było i jakie miało cele Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, a następnie wzięli udział w sportowej rozgrzewce zgodnej z duchem tej organizacji.
Uczniowie klas VIII pojechali do Osiecznej. Podzieleni na grupy dotarli m.in. pod wiatraki, na cmentarz poewangelicki, do klasztoru, na Rynek, do żydowskiego lapidarium. Pracowali z mapą, zaznaczając na niej historyczne obiekty. Szkicowali odwiedzone miejsca, objaśniali napisy z pomników, przeprowadzali sondę uliczną dotyczącą znajomości i lokalizacji miejsc pamięci narodowej.
Wszystkie klasy o 11.11 – w miejscu, w którym były – zaśpiewały hymn państwowy, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.
Zadaniem każdej klasy było też udokumentowanie swoich działań.
Gra terenowa była dla uczniów ciekawą formą poznawania i zgłębiania ojczystej historii. Zachęcała też do refleksji, co składa się na współczesny patriotyzm, i była elementem budowania miłości do Ojczyzny – zwłaszcza tej najbliższej.
Miłą i smaczną niespodzianką na koniec zajęć były ufundowane przez Radę Rodziców rogale marcińskie – słodka tradycyjna wizytówka Wielkopolski.
Kulminacyjnym punktem świętowania była okolicznościowa wieczornica, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnej i szkolnej społeczności. Z powodu pandemii nie mogliśmy się spotkać w szerokim gronie mieszkańców okolicznych miejscowości. Z uczniami klas VII i VIII oraz pracownikami Szkoły świętowali przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Gminy Osieczna – Pan Stanisław Glapiak i Sekretarz Gminy Osieczna – Pan Sławomir Kosmalski, szefowie miejscowych organizacji kulturalnych – Pan Karol Neumann i Pan Stanisław Toboła, emerytowani pracownicy Szkoły i reprezentanci rodziców. Dyrektor Alina Żalik w okolicznościowym wystąpieniu, powołując się na słowa Romana Dmowskiego, zwróciła uwagę, że mimo różnic, co jest prawem wolności, winniśmy mieć jeden cel. Ten cel to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. To dla jej jak najlepszej przyszłości należy szukać tego, co nas łączy. Historię powinniśmy traktować jak cenną lekcję, która pozwoli uniknąć błędów. Część artystyczna skłoniła obecnych do refleksji, czym jest wolność i jak o nią dbać. Występy małych śpiewaków i recytatorów poruszyły z pewnością struny wrażliwości i miłości do Ojczyzny. Pomogły w tym mądre słowa, piękna muzyka i wymowna scenografia przygotowana przez Panie Elizę Kosmalską i Ewę Łapawę. Spotkanie zakończyło tradycyjne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich przy akompaniamencie i pod kierunkiem Pana Dominika Nowackiego.
W przeddzień 11 listopada szkolna społeczność zaczęła radosne świętowanie, bo „Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie”.

Gościmy

Odwiedza nas 87  gości oraz 0 użytkowników.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.